Udruženje farmaceuta regije varaždinsko-međimurske

Udruženje farmaceuta regije varaždinsko-međimurske

Udruženje farmaceuta regije varaždinsko-međimurske

Udruženje farmaceuta regije varaždinsko-međimurske

PREDSJEDNICA UDRUŽENJA |

Ana Skupnjak, mag.pharm.

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA |

Štefan Juraj Ljekarna Štefan
Ptičar Canjuga Mirjana Ljekarna OBVŽ
Zelić Bernarda Ljekarna Čakovec
Hržić Silvija Ljekarna Čakovec
Petrović Zvezdana Ljekarna Varaždin

 

OPIS AKTIVNOSTI UDRUŽENJA |

Udruženje farmaceuta regije varaždinsko – međimurske okuplja farmaceute s područja Varaždinske i Međimurske županije.

Članovi udruženja redovito promiču ugled farmaceutske struke i njezina etička načela pridržavajući se kodeksa farmaceutske etike i deontologije, razvijajući pritom osjećaj časti, dostojanstva i odgovornosti farmaceutskog poziva, te promičući društveni položaj magistara farmacije.

Zadovoljstvo nam je sudjelovati na tečajevima trajnog stručnog usavršavanja, savjetovanjima, kongresima, javno zdravstvenim projektima koja organizira HFD koja su tematski vrlo važna i aktualna! Samo udruženje s velikim interesom članova redovito organizira seminare s vrlo zanimljivim temama iz prakse – o novim mogućnostima sigurne primjene lijekova u terapiji određenih bolesti, upoznavanje sa načinima pružanja što kvalitetnije skrbi korisnicima naših usluga.

Članovi također raspravljaju o trenutnim poteškoćama u poslovanju ljekarni te predlažu njihova rješenja.  Mnogi članovi su uključeni u rad sekcija – stručnih, strukovnih i znanstvenih – te i na taj način promiču rad u raznim područjima farmacije.

Također bi napomenula da nastojimo u budućnosti što više pažnje skrenuti članstvu na bogatu stručnu literaturu koja nam je dostupna, a izdaje ju HFD, a koja nam je važna i korisna u svakodnevnom radu.

Zahvaljujući napretku tehnologije i novim komunikacijskim mogućnostima želja nam je da u budućnosti imamo veću i bržu dostupnost podataka o načinima liječenja i da pružimo što kvalitetniju i sigurniju upotrebu lijekova  bolesnicima. Tome će se u budućnosti rado posvetiti članovi našeg udruženja HFD-a!

 

DOSADAŠNJA POSTIGNUĆA I USPJESI |

Udruženje farmaceuta regije varaždinsko – međimurske do sada je vrlo uspješno organiziralo više savjetovanja farmaceuta s vrlo zanimljivim i aktualnim temama koja su bila vrlo posjećena. Svake godine redovito kad se ukaže prilika i potreba organiziramo tečajeve stručnog usavršavanja, prema željama članstva za novim i aktualnim saznanjima radi upoznavanja sa najnovijim trendovima  primjene u praksi novih molekula i farmaceutskih oblika lijekova. Mnogi naši članovi do sada su rado sudjelovali u radu sekcija HFD-a i time doprinijeli popularizaciji farmaceutske znanosti i struke.

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..