Sekcija za bolničku ljekarničku djelatnost

Sekcija za bolničku ljekarničku djelatnost

Sekcija za bolničku ljekarničku djelatnost

Sekcija za bolničku ljekarničku djelatnost

 

PREDSJEDNICA SEKCIJE

Dunja Trumbić-Bašić, mag. pharm., Klinički bolnički centar Zagreb

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA SEKCIJE 2018-2020

prof. dr. sc. Vesna Bačić-Vrca, mag. pharm, spec. klin. farm. KB Dubrava
Marijana Bebek-Dropulić, mag. pharm. KB Merkur, Zagreb
Marijeta Dukarić-Kurtić, mag. pharm., univ. mag. pharm. Neuropsihijatrijska bolnica Popovača
Miroslav Kota, mag. pharm. spec. KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
Darija Kuruc-Poje, mag. pharm., univ. mag. pharm. OB Koprivnica
Marijana Lovrić, mag. pharm. OB Slavonski Brod
Mateja Miletić, mag. pharm. spec. OB Karlovac
Ankica Morožin, mag. pharm. KBC Rijeka
Katja Nikpalj, mag. pharm. OB Zadar
Gordana Pivčević, mag. pharm. OB Šibenik
Mirjana Ptičar-Canjuga, mag. pharm. spec. OB Varaždin
Mare Ramadan, mag. pharm. OB Dubrovnik
Gordana Rako, mag. pharm. KBC Sestre milosrdnice
Anita Šimić, mag. pharm. KBC Zagreb
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

     

OPIS DJELATNOSTI SEKCIJE

Sekcija za bolničku ljekarničku djelatnost je strukovna sekcija HFD-a osnovana 1953. s ciljem unaprjeđenja znanja i kvalitete rada bolničkih ljekarnika. Okuplja nešto više od 100 bolničkih ljekarnika zaposlenih u četrdesetak bolničkih ljekarni, zatim kolege iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu i predstavnike veledrogerija zadužene za opskrbu bolnica lijekovima. Sekcija sudjeluje u trajnom stručnom usavršavanju bolničkih ljekarnika putem redovnih predavanja s temama specifičnim za bolničko ljekarništvo, putem kojih pruža najnovija saznanja i informacije vezane za lijekove i medicinske proizvode koji se primjenjuju u bolničkom okruženju. Na zajedničkim sastancima potiče komunikaciju između kolega te razmjenu iskustava, znanja i aktualnih informacija bitnih za svakodnevan rad u bolničkoj ljekarni. Od 1998. Sekcija je putem HFD-a članica Europskog udruženja bolničkih ljekarnika (European Association of Hospital Pharmacists, EAHP) u čijem radu aktivno sudjeluje. Članovi Sekcije redovito prisustvuju kongresima EAHP, Akademskim seminarima i Generalnoj skupštini EAHP te primaju časopis European Journal of Hospital Pharmacy, kojeg izdaje EAHP.

 

Vijesti

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..