Sekcija za analitiku lijekova

Sekcija za analitiku lijekova

Sekcija za analitiku lijekova

Sekcija za analitiku lijekova

 

PREDSJEDNIK SEKCIJE |

Mr.sc. Igor Kalčić, mag.pharm., Belupo

Igor.kalcic@belupo .hr

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA SEKCIJE |

Cetina Čižmek Biserka Dr.sc. PLIVA 2016.-2018. Sekcija za analitiku lijekova 2016.-2018.
Pitarević Svedružić Lovorka   HALMED 2016.-2018. Sekcija za analitiku lijekova 2016.-2018.
Mornar Turk Ana Doc.dr.sc. FBF 2016.-2018. Sekcija za analitiku lijekova 2016.-2018.
Horvatski Zivalov Tea   YASENKA 2016.-2018. Sekcija za analitiku lijekova 2016.-2018.
Marijanić Anita   JGL 2016.-2018. Sekcija za analitiku lijekova 2016.-2018.
Osenički Maja   GLJZ 2016.-2018. Sekcija za analitiku lijekova 2016.-2018.

 

DJELATNOST SEKCIJE |

Sekcija promiče stručni i znanstveni rad iz područja analitike lijekova, ostalih područja vezanih uz analitiku lijekova te farmaceutsku ispravnost i kvalitetu lijekova. U svojim aktivnostima obuhvaća sva područja stručnih aktivnosti magistara farmacije, ljekarništva, industrije i ostalih. Organizacijom predavanja i drugim edukacijskim aktivnostima sudjeluje u cjeloživotnom obrazovanju magistara farmacije te doprinosi jačanju i razvoju farmaceutske struke u cjelini.

Sekciju za analitiku lijekova čine Voditelj sekcije i članovi iz različitih segmenata djelovanja (industrija, ljekarništvo i regulativa), a koji su vezani uz područje kakvoće lijekova i tvari koje se koriste u njihovoj proizvodnji. Glavne aktivnosti sekcije su promicanje stručnog i znanstvenog rada iz područja analitike lijekova, te farmaceutske ispravnosti i kakvoće lijekova.

Jedna je od najstarijih sekcija koje djeluju u okviru društva, a centar aktivnosti se s vremenom promijenio od analitičkih aktivnosti vezanih prvenstveno za rad u ljekarni na druga područja danas s naglaskom na osiguranje kvalitete lijekova putem prezentacija najnovijih dostignuća i dobre prakse vezane uz područje provjere kakvoće lijekova. Kroz predavanja nastoji pružiti najnovije informacije vezane uz razvoj općih i specifičnih metoda i postupaka kontrole lijekova i dodataka prehrani korisnih za farmaceute u ljekarnama, industriji i drugim područjima ljekarničke djelatnosti.

Cilj sekcije je unapređivati  kvalitetu znanja magistara farmacije kroz trajnu edukaciju i izmjenu iskustava, te prenošenja znanja. Također, sekcija provodi motivaciju stručnog kadra u obnavljanju i širenju znanja, te je povezana sa brojnim ustanovama i sveučilištem u svrhu postizanja veće aktivnosti na različitim znanstvenim skupovima.

Članci

Vijesti

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..