Sekcija za privatno ljekarništvo

Sekcija za privatno ljekarništvo

Sekcija vlasnika ljekarni

Sekcija vlasnika ljekarni

 

PREDSJEDNICA SEKCIJE

Julija Draženović Vukadinović, mag. pharm.

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA SEKCIJE 2018-2020

Ankica Coner, mag. pharm. Ljekarna Coner
Ana Fett, mag. pharm. Ljekarna Fett
Domagoj Krešić, mag. pharm.  
Vanja Lisjak, mag. pharm. Ljekarna Lisjak Vanja
Domagoj Lukačin, mag. pharm. Ljekarne Lukačin
Mira Mađerčić, mag. pharm. Ljekarne Mira Mađerčić
Jasenka Plantak, mag. pharm. spec. Ljekarna Plantak
Tanja Vručina Klarić, mag. pharm. Ljekarna Salus
   
     
     
     
     
     
     

OPIS AKTIVNOSTI SEKCIJE

 • okupljanje magistara farmacije; vlasnika ljekarni, vlasnika ZU - ljekarne u privatnom vlasništvu, nosioca zakupa ljekarničkih jedinica, radi razvoja i promicanja standarda i vrijednosti koji omogućuju unapređenje i zaštitu posebnosti interesa svojstvenih institutu privatnog  vlasništva uz kontinuirano promicanje ljekarničke djelatnosti i istovremeno maksimalno poštivanje te primjenu  etičkih principa farmaceutske struke,
 • -iniciranje i poticanje zajedničkog rada HLJK-e i HFD-a na širenju, stručnom unapređivanju ali objektivnom vrednovanju ljekarničkog rada i privatnog kapitala vlasnika
 • razvoj i rad na poticanju suradnje između vlasnika ljekarni, proizvođača lijekova i medicinskih proizvoda te veledrogerija
 • organiziranje i održavanje specifičnih edukacija u dijelu interesa članova – upravljanje ljekarnom odnosno poslovanje ljekarne u sustavu zakonodavstva Republike Hrvatske, managment ljekarništva,
 • zastupanje interesa članova pri Ministarstvu zdravlja RH – u postupcima osnivanja ljekarni, obavljanja pripravničkog staža magistara farmacije i farmaceutskih tehničara u privatnim ljekarnama, poticanja nadzora nad obavljanjem ljekarničke djelatnosti izvan ljekarni, odnosno u svim postupcima sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima,
 • zastupanje interesa članova pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje – u postupcima ugovaranja provođenja ljekarničke djelatnosti u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, te suradnje s tijelima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
 • zastupanje interesa članova pri nadležnim preostalim ministarstvima i drugim nadležnim tijelima u Hrvatskoj koja reguliraju odnosno primjenjuju propise koji se odnose i na ljekarničku djelatnost,
 • informiranje članova u  glasilima HFD-a  o radu same sekcije, informiranje javnosti o radu sekcije i o zbivanjima u ljekarničkoj djelatnosti Hrvatske,
 • uključivanje putem zakonom dozvoljenih postupaka i razvojem suradnje s nadležnim tijelima u postupcima donošenja zakonskih i podzakonskih akata ljekarničke djelatnosti u Hrvatskoj,
 • razvojem instrumenata zaštite privatnog kapitala ljekarničke djelatnosti,
 • razmjena iskustva i razvoj suradnje sa sličnim  udrugama na području farmacije u Hrvatskoj i izvan Hrvatske,
 • razmjena iskustava i suradnja među članovima na gospodarskom i stručnom planu.

 

CILJEVI I ZADACI

Ciljevi i zadaci Sekcije  određeni su  Statutom Hrvatskog farmaceutskog društva ( u daljnjem tekstu: HFD ) te su usmjereni prema promicanju stručnog i znanstvenog rada iz svih područja farmacije, a posebice iz područja vezana uz strukovnu sekciju za privatno ljekarništvo:

 • uključivanjem u razvoj farmaceutske struke i farmaceutske skrbi na visokim etičkim načelima,
 • poticanjem stručnog i znanstvenog rada na području farmacije uz zalaganje za ogovarajuće vrednovanje istog,
 • suorganiziranjem seminara, simpozija i sličnih manifestacija vezanih uz  rad Sekcije sukladno planu i programu rada uz prethodnu potvrdu Upravnog odbora HFD-a,
 • zastupanjem članstva u pitanjima važnim za farmaceutsku struku vezanih uz rad Sekcije sukladno planu i programu rada uz prethodnu potvrdu Upravnog odbora HFD-a,
 • razmjenom iskustava i suradnjom članova na društvenom, stručnom, znanstvenom i organizacijskom planu,
 • pridržavanjem načela i kodeksa farmaceutske etike, razvijanjem osjećaja časti, dostojanstva i odgovornosti farmaceutskog poziva te poduzimanjem odgovarajućih mjera u slučaju kršenja spomenutih načela i
 • promicanjem društvenog položaja magistara farmacije.

 

Realizacija ciljeva i zadataka Sekcije ostvarivat će se:

 • održavanjem povremenih sastanaka Sekcije za privatno ljekarništvo sukladno poslovniku o radu Sekcije
 • praćenjem promjena i donošenja novih propisa koji uređuju pitanja iz djelokruga poslovanja ljekarništva i o tome pravovremeno informirati članstvo
 • zalaganjem za realizaciju zaključaka i odluka članova Sekcije prema Hrvatskoj ljekarničkoj komori odnosno prema javnosti

 

DOSADAŠNJA POSTIGNUĆA I USPJESI |

Sekcija za privatno ljekarništvo svojim radom unutar HFD-a  unapređuje ulogu magistra farmacije-vlasnika ljekarne u neposrednoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti  kao jednom od značajnijih elemenata u provođenju ljekarničke skrbi, čuvanju i zaštiti ugleda i dostojanstva ljekarničke struke kao i egzistencijalnog statusa i očuvanja ulaganja privatnog kapitala u ljekarništvo na način da se stručnost i odgovornost magistara farmacije može i mora staviti ispred dobiti te takvim svojim radom je aktivno  unapređivala i zastupala rad magistara farmacije s pacijentima.

Tijekom dvadeset godina rada, jedna od temeljnih aktivnosti Sekcije odnosila se na problematiku plaćanja izvršenih ljekarničkih usluga HZZO-a.  Sekcija je u suradnji s Hrvatskom ljekarničkom komorom usmjeravala svoje aktivnosti na poboljšanje ugovornog odnos HZZO-a i ljekarni, rješavanje  pitanje dugovanja HZZO spram ljekarni te pitanje kamata na ta dugovanja.

Sekcija je bila inicijator niza  aktivnosti u suradnji s Hrvatskom ljekarničkom komorom od kojih bi bilo vrijedno spomenuti:

-uvođenje 0% ( nulte stope ) poreza na dodanu vrijednost na lijekove i medicinske proizvode

-aktualiziranje pitanja veterinarskih lijekova u ljekarništvu

-upućivanje primjedbi i prijedloga na sadržaj Ugovora s HZZO-om prilikom svakog ugovaranja u proteklih dvadeset godina

- aktivno sudjelovanje u uvođenju elektroničkih medija u ljekarništvu

- povećanje vrijednosti boda ljekarničke usluge

- smanjenje parafiskalnih nameta ljekarnama s naglaskom na plaćanje doprinosa za općekorisne funkcije šuma

- rješavanje pitanja mreže ljekarništva u Hrvatskoj u odnosu na postojeće stvarne probleme osnivanja novih ljekarni

- protivljenja načinu odvijanja kontrole i nadzora rada ljekarni od strane kontrolora HZZO-a.

 

Svojim radom  i inicijativama Sekcija je uspjela ljekarništvo medijski promovirati kao pitanje od općeg interesa koje se ne može zaobilaziti administrativnom šutnjom.

Sukladno svojem redovnom radu Sekcija je sazivala sastanke svojih članova, pratila promjene u zakonodavstvu, dostavljala obavijesti svojim članovima sukladno potrebama i djelokrugu rada same Sekcije.

Vijesti

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..