Sekcija farmaceuta seniora

Sekcija farmaceuta seniora

Sekcija farmaceuta seniora

Sekcija farmaceuta seniora

 

PREDSJEDNICA SEKCIJE |

Melita Petrović, mag.pharm.

melita.petrovic@zg.t-com.hr

 

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA SEKCIJE |

Broz Malić Renata Mag.pharm. Umirovljena
Begović Dolinić Vlasta Mag.pharm. Umirovljena
Kovačić Neda Mag.pharm. Umirovljena
Buhač Ines Mag.pharm. Umirovljena
Pešec  Jasminka   Umirovljena
Drašković - Erceg Jasminka Mag.pharm. Umirovljena

 

 

OPIS DJELATNOSTI SEKCIJE |

Sekcija farmaceuta seniora jedna je od strukovnih sekcija HFD-a. Dugi niz godina nije bila aktivna, a 2014. godine se na inicijativu nekolicine farmaceuta koji su bili aktivni članovi Društva  tijekom radnog vijeka, ponovo aktivira.

Prema klasifikaciji UN-a, 65 godina je dobna granica kojom se ljudi smatraju starim, a to je i vrijeme koje se poklapa sa važećim zakonskim propisima o odlasku u mirovinu. Međutim, već sada živimo u vremenu u kojem su naši kolege farmaceuti te dobi zdravi i aktivni i imaju veliki potencijal koji proizlazi iz dugogodišnjeg stručnog i životnog  iskustva obzirom na četrdesetak godina na različitim poslovima u farmaceutskoj struci. 

Plan Skcije farmaceuta seniora je okupljanje farmaceuta koji su završili profesionalnu karijeru i otišli u mirovinu, a koji ne žele prekinuti povezanost sa farmaceutskom strukom. Odlaskom u mirovinu kao članovi HFD-a mogu i dalje pratiti aktualnosti u struci, biti aktivno uključeni u rad društva, doprinijeti struci svojim dugogodišnjim iskustvom i znanjima, te imati u HFD-u važno mjesto za susrete i druženje.

Ciljevi Sekcije seniora su čuvati tekovine hrvatskog ljekarništva, poticati primjenu etičkih načela u struci, prenositi stečena znanja i vještine na mlađe kolege, po potrebi se uključiti u edukaciju i na druge načine doprinijeti napretku farmaceutske struke, što je jedan od temeljnih ciljeva Hrvatskog farmaceutskog društva.

 

PLAN I PROGRAM AKTIVNOSTI SEKCIJE |

 

- suradnja i savjetodavna uloga u projektima HFD-a, npr.u izradi standarda za pružanje dodatnih usluga u ljekarni, organiziranju Hrvatskog dana ljekarni i sl.

 

- suradnja i pomoć u izdavačkoj djelatnosti HFD-a

-  organizacija susreta i druženja  i izvan  prostora HFD-a (npr. izleti, putovanja,...)

- književne soareje (rasprave/polemikeo knjigama medicinske/zdravstvene tematike i sl.)

- korištenje knjižnice HFD-a

- ostale aktivnosti ovisno o interesu članova

 

Članci

Vijesti

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..