Sekcija za analitiku lijekova

Sekcija za analitiku lijekova

Sekcija za farmaceutski management i farmakoekonomiku

Sekcija za farmaceutski management i farmakoekonomiku

Sekcija za farmaceutsku tehnologiju

Sekcija za farmaceutsku tehnologiju

Sekcija za kozmetologiju i dermatofarmaciju

Sekcija za kozmetologiju i dermatofarmaciju

Sekcija za fitofarmaciju i dodatke prehrani

Sekcija za fitofarmaciju i dodatke prehrani

Sekcija za zdravstvenu ekologiju

Sekcija za zdravstvenu ekologiju

Sekcija za farmaceutsku regulativu

Sekcija za farmaceutsku regulativu

Sekcija za kliničku farmaciju

Sekcija za kliničku farmaciju

Sekcija za bolničku ljekarničku djelatnost

Sekcija za bolničku ljekarničku djelatnost

Sekcija za javnu ljekarničku djelatnost

Sekcija za javnu ljekarničku djelatnost

Sekcija za privatno ljekarništvo

Sekcija za privatno ljekarništvo

Sekcija farmaceuta juniora

Sekcija farmaceuta juniora

Sekcija farmaceuta seniora

Sekcija farmaceuta seniora

Sekcija za farmaceutske znanosti

Sekcija za farmaceutske znanosti

Sekcije

Sekcije

 

U svrhu promicanja stručnog i znanstvenog rada iz svih područja farmacije, u HFD-u su osnovane slijedeće sekcije:
 

Stručne sekcije

 • Sekcija za analitiku lijekova
 • Sekcija za farmaceutski management i farmakoekonomiku
 • Sekcija za farmaceutsku regulativu
 • Sekcija za farmaceutsku tehnologiju
 • Sekcija za fitofarmaciju i dodatke prehrani
 • Sekcija za kliničku farmaciju
 • Sekcija za onkološko ljekarništvo
 • Sekcija za kozmetologiju i dermatofarmaciju
 • Sekcija za povijest farmacije
 • Sekcija za zdravstvenu ekologiju

 

Strukovne sekcije

 • Sekcija farmaceuta juniora
 • Sekcija farmaceuta seniora
 • Sekcija vlasnika ljekarni
 • Sekcija za bolničku ljekarničku djelatnost
 • Sekcija za javnu ljekarničku djelatnost

 

Znanstvena sekcije

 • Sekcija za farmaceutske znanosti

 

 

Rad pojedine sekcije vodi Izvršni odbor sekcije, kojeg biraju članovi sekcije na sastanku sekcije, a potvrđuje Upravni odbor HFD-a , većinom glasova prisutnih članova, na mandat od dvije godine.

Izvršni odbor sekcije između svojih članova  bira predsjednika sekcije na dvije godine, kojeg mora potvrditi Upravni odbor HFD-a. Ako izvršni odbor sekcije ne izabere predsjednika sekcije, imenovat će ga Upravni odbor HFD-a. 

Sekcije utvrđuju način rada Poslovnikom, kojeg donosi Izvršni odbor sekcije , a potvrđuje Upravni odbor HFD-a.
Sekcije mogu organizirati predavanja, seminare, simpozije i slične skupove  vezane uz svoje stručno / strukovno / znanstveno područje, sukladno planu i programu rada, koji potvrđuje Upravni odbor HFD-a.
Sredstva potrebna za rad sekcije mogu se osigurati iz članarine sekcije, kao i iz drugih zakonski dopuštenih izvora prihoda. Visinu članarine utvrđuju članovi sekcije, a potvrđuje ju Upravni odbor HFD-a. Članarina sekcije uplaćuje se na račun HFD-a, a godišnjim planom i programom rada sekcije predviđa se trošenje prikupljenih sredstava.

Sekcije su obvezne dostaviti prijedlog financijskog plana za razdoblje za koje se odnosi i na način koji se donosi financijski plan HFD-a. Prikupljena sredstva pripadaju HFD-u i nisu posebno vlasništvo sekcija. Od ukupnog prihoda sekcije izdvajaju 10% sredstava za rad Ureda HFD-a.

Predsjednik sekcije je član Upravnog odbora HFD-a i mora biti redovni član HFD-a.

Članovi Izvršnog odbora sekcije moraju biti redovni, pridruženi ili počasni članovi HFD-a.

Članovi Izvršnog odbora Sekcije farmaceuta juniora mogu biti članovi HFD-a do navršenih 35. godina života.

U slučaju neaktivnosti Sekcije, Upravni odbor donosi odluku o stavljanju sekcije u stanje mirovanja.

 

Ostale kategorije

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..