Aktivnosti Radne skupine za industrijsku farmaciju

Aktivnosti Radne skupine za industrijsku farmaciju

 

Prijedlog aktivnosti Radne skupine za industrijsku farmaciju za period 2015-2016.

 

  • Redovito okupljanje Odgovornih osoba za puštanje serije lijeka u promet (QP)
  • Objavljivanje vijesti iz područja GMP/GDP regulative na portalu Farmaceut.org
  • Okrugli stol o novostima u GMP regulativi
  • Okrugli stol o primjeni nove GDP regulative dvije godine nakon objavljivanja (pregled rezultata GDP inspekcijskih nadzora u protekle dvije godine; prezentacija najčešćih odstupanja, očekivanja GDP inspektora; izlaganja vezano za praktične teme)
  • Stručni forum na temu industrijske farmacije (GMP)

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..