Radna tijela i odbori

Radna tijela i odbori

Upravni odbor HFD-a

Upravni odbor HFD-a

Upravni odbor HFD-a čine predsjednici sekcija i udruženja farmaceuta, jedan do tri predstavnika udruženja farmaceuta (uključujući predsjednika),...

Izvršni odbor HFD-a

Izvršni odbor HFD-a

Izvršni odbor je stručno i savjetodavno tijelo Izvršnog direktora HFD-a. Sastoji se od 5 članova iz sastava Upravnog odbora i vanjskih članova, koje...

Nadzorni odbor HFD-a

Nadzorni odbor HFD-a

Nadzorni odbor HFD-a provodi nadzor u skladu s pozitivnim propisima te općim aktima HFD-a. Sastoji se od pet članova. Skupština HFD-a bira...

Sud časti

Sud časti

Sud časti odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članova HFD-a, ako članovi svojim postupcima narušavaju ugled HFD-a te štete ugledu i časti...

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..