Nagrada "Mr. ph. Antun Karlovac" Priznanja i nagrade

Nagrada

Hrvatsko farmaceutsko društvo utemeljilo je 1958. nagradu »Mr. ph. Antun Karlovac« da bi se očuvala uspomena na mr. ph. Antuna Karlovca, koji je svojim praktičnim radom dao golem doprinos razvitku i usavršavanju farmaceutske struke.

 

 

Pravilnik o dodjeli nagrade

"Mr. ph. Antun Karlovac"

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo (u daljnjem tekstu HFD) utemeljilo je 1969. nagradu "Mr. ph. Antun Karlovac" da bi se očuvala uspomena na mr. ph. Antuna Karlovca, koji je svojim praktičnim radom dao izniman doprinos razvitku i usavršavanju farmaceutske prakse.

 

Članak 1.

Nagradom "Mr. ph. Antun Karlovac" nagrađuju se članovi HFD-a, koji su svojim radom znatno unaprijedili farmaceutski stručni rad.

 

Članak 2.

Nagrada "Mr. ph. Antun Karlovac" časno je pisano priznanje*, a dodjeljuje se u pravilu jedna godišnje.

 

Članak 3.

Kandidata za dodjelu nagrade "Mr. ph. Antun Karlovac" imaju pravo predlagati udruženja i sekcije HFD-a te urednički odbori časopisa Acta Pharmaceutica i Farmaceutski glasnik. Obrazloženi prijedlog podnosi se Povjerenstvu za nagrade HFD-a, na temelju poziva i roka objavljenog u časopisu Farmaceutski glasnik. Prijedloge valja slati na adresu ureda HFD-a, s naznakom "za Povjerenstvo za nagrade HFD-a". Nedovoljno obrazloženi prijedlozi u odnosu na članak 1. ovog Pravilnika, ne uzimaju se u obzir.

 

Članak 4.

Upravni odbor HFD-a imenuje Povjerenstvo za nagrade HFD-a. Povjerenstvo je dužno dati mišljenje o pristiglim prijedlozima Upravnom odboru HFD-a u roku od 30 dana nakon primitka prijedloga. Konačnu odluku donosi Upravni odbor HFD-a na temelju mišljenja Povjerenstva

 

Članak 5.

Nagrada "Mr. ph. Antun Karlovac" u obliku pisanog priznanja dodjeljuje se na godišnjoj skupštini HFD-a.

 

Članak 6.

Nagrada "Mr. ph. Antun Karlovac" može pojedincu biti dodijeljena samo jedanput.

 

Članak 7.

Ako nitko nije predložen, odnosno ako kandidat nije stekao uvjete nagrada se ne dodjeljuje u toj natječajnoj godini.

 

_______________________________________

*  Do sredine osamdesetih godina nagrada je bila novčana i isplaćivala se iz Fonda mr. ph. A. Karlovac.

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..