Učinak pružanja dodatnih ljekarničkih usluga (osim izdavanja lijekova) u zemljama niskog i srednjeg dohotka Znanost

Učinak pružanja dodatnih ljekarničkih usluga (osim izdavanja lijekova) u zemljama niskog i srednjeg dohotka

U objavljenom Cochrane sustavnom pregledu procijenilo se kakve su posljedice pružanja dodatnih ljekarničkih usluga koje se ne odnose na samo izdavanje lijekova, u zemljama niskog i srednjeg dohotka. Pronađeno je 12 relevantnih studija koje zadovoljavaju kriterije ovog sažetka.
Prenosimo pozitivne rezultate o ljekarničkoj skrbi...

 

 

Ovaj Cochrane sustavni pregled napravljen je da bi se procijenilo kakve su posljedice pružanja dodatnih ljekarničkih usluga koje se ne odnose na samo izdavanje lijekova, u zemljama niskog i srednjeg dohotka. Pronađeno je 12 relevantnih studija koje zadovoljavaju kriterije ovog sažetka. Doneseni zaključci navode se dalje u tekstu.

 

Pružanje ljekarničke skrbi je ljekarnička djelatnost koja obuhvaća usluge koje se ne odnose na samo izdavanje lijekova

Tradicionalno, glavna uloga ljekarnika bila je priprema i izdavanje lijekova. U posljednje vrijeme sve je veći broj zadaća koji se stavlja pred njih. Često se očekuje da brinu o tome uzimaju li pacijenti svoje lijekove ispravno, da im pomažu u rješavanju problema vezanih uz lijek te da daju informacije o poboljšanju njihovog zdravstvenog stanja.

Sve studije proučavane ovim pregledom provedene su u zemljama srednjeg dohotka, i to u ambulantama, ljekarnama i domovima zdravlja.

U 11 studija farmaceuti su educirali i savjetovali pacijente koji boluju od kroničnih bolesti kao što su astma i dijabetes. Informirali su ih o tome kako ispravno upotrebljavati lijekove te koje su njihove moguće nuspojave. Pomogli su im u prepoznavanju i rješavanju problema vezanih uz lijekove koje uzimaju. Uz to, educirali su pacijente o samoj bolesti i vlastitoj brizi za zdravlje, kao i važnosti zdravog stila življenja. Pacijenti kojima je pružena ova usluga uspoređivani su sa pacijentima koji su dobili uobičajenu uslugu bez edukacije ili savjetovanja.

U jednoj studiji ljekarnici su educirali liječnike obiteljske medicine o skrbi nad djecom koja boluju od astme. Ti liječnici uspoređivani su sa liječnicima obiteljske medicine kojima je dana uobičajena usluga od strane ljekarnika.

Nije pronađena nijedna studija u kojoj su ljekarničke usluge uspoređivane sa uslugama koje su pružene od strane drugih zdravstvenih djelatnika.

 

Što se događa kad ljekarnici pruže dodatne usluge osim izdavanja lijekova?

Kad ljekarnici educiraju i savjetuju pacijente sa kroničnim bolestima:

· može doći do malog poboljšanja pokazatelja zdravstvenog stanja kao što su izmjerene vrijednosti krvnog tlaka i glukoze u krvi (niska kvaliteta dokaza),

· pacijenti bi mogli manje koristiti usluge u zdravstvu (kao što su rjeđe posjete doktoru, manje boravka u bolnici) (niska kvaliteta dokaza),

· pacijenti vjerojatno osjećaju malo poboljšanje kvalitete života (srednja kvaliteta dokaza),

· trošak liječenja mogao bi biti niži (niska kvaliteta dokaza)

 

Kad ljekarnici educiraju i savjetuju liječnike obiteljske medicine o brizi nad pacijentima s astmom:

· njihovi pacijenti mogu imati manje simptoma astme (niska razina dokaza).

 

 

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane

Prevela: Marinka Babić

 

IZVOR:

Pande S, Hiller JE, Nkansah N, Bero L. The effect of pharmacist-provided non-dispensing services on patient outcomes,

health service utilisation and costs in low- and middle-income countries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art.

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..