Odbor za farmaceutske znanosti Međunarodne farmaceutske federacije objavio svoj Strateški plan Znanost

Odbor za farmaceutske znanosti Međunarodne farmaceutske federacije objavio svoj Strateški plan

Odbor za farmaceutske znanosti Međunarodne farmaceutske federacije (FIP's Board of Pharmaceutical Sciences, BPS) se bavi svim aspektima znanstvenih aktivnosti FIP-a te znanstvenim izazovima za farmaceutsku profesiju
U svom Strateškom planu objavljenom 2018. godine, BPS je iznio pet strateških ciljeva kako bi ostvario svoju viziju i misiju, uz niz popratnih aktivnosti.

 

Odbor za farmaceutske znanosti Međunarodne farmaceutske federacije (FIP's Board of Pharmaceutical Sciences, BPS) se bavi svim aspektima znanstvenih aktivnosti FIP-a te znanstvenim izazovima za farmaceutsku profesiju

Vizija BPS-a je da bude globalna žarišna točka za promicanje farmaceutskih znanosti i na taj način doprinosi promicanju zdravlja u svijetu, posebice kroz prevenciju i liječenje bolesti.

Napredak u farmaceutskim znanostima poboljšava otkriće, razvoj, proizvodnju i primjenu sigurnih, učinkovitih i kvalitetnih lijekova i medicinskih proizvoda. Kako bi se osiguralo da znanost ostane u srži farmacije, vizija je BPS-a i biti partner u povezanim aspektima farmaceutske izobrazbe.

Misija BPS-a je služiti kao vodeći međunarodni forum za promicanje znanstvene razmjene znanja i iskustava među farmaceutskim znanstvenicima, pružati edukativan sadržaj za farmaceutske znanosti i unaprijeđivati farmaceutske znanosti na globalnoj razini.

U svom Strateškom planu objavljenom 2018. godine, BPS je iznio pet strateških ciljeva kako bi ostvario svoju viziju i misiju, uz niz popratnih aktivnosti.

 

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..