Sudjelovanje ljekarnika u cijepljenju: primjer Irske Svijet

Sudjelovanje ljekarnika u cijepljenju: primjer Irske

Trenutno su Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Portugal jedine zemlje EU, čije zakonodavstvo omogućuje javnim ljekarnicima aktivno sudjelovanje u cijepljenju. U Irskoj je sezona 2012.-2013. bila obilježena mnoštvom edukacija, jer su irski ljekarnici nakon apsolviranja odgovarajuće edukacije bili ovlašteni provoditi cijepljenje protiv sezonske gripe.

 

Trenutno su Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Portugal jedine zemlje EU, čije zakonodavstvo omogućuje javnim ljekarnicima aktivno sudjelovanje u cijepljenju. U Irskoj je sezona 2012.-2013. bila obilježena mnoštvom edukacija, jer su irski ljekarnici nakon apsolviranja odgovarajuće edukacije bili ovlašteni provoditi cijepljenje protiv sezonske gripe.

22% svih pacijenata koji su prošli kroz ljekarnu se cijepilo prvi puta protiv sezonske gripe te je barem 94% njih pripadalo rizičnim skupinama. 37% svih pacijenata je bilo starije od 65 godina. Detalj, koji potvrđuje utemeljenost ove strategije na principu bliskosti s pacijentom, kojom se može obuhvatiti rizična populacija koja je u nepovoljnom socijalnom položaju te se zbog nedovoljne dostupnosti odgovarajućih službi ponekad uopće ne cijepi.

U Francuskoj, koja je manje ruralna od Irske, pitanje aktivnog sudjelovanja ljekarnika u cijepljenju je bilo postavljeno u lipnju 2011. u izvješću “Javno ljekarništvo: naknada i misija” koje je izradio Glavni ispektorat za društvene poslove (IGAS). Ovo izvješće predlaže, u skladu sa sugestijama Nacionalne akademije za farmaciju (ANP), “da se ljekarnika uključi u proces provođenja cijepljenja te da se prouči da li bi, u određenim okolnostima te uz odgovarajuću dokvalifikaciju, ljekarnik mogao obavljati cijepljenje odraslih osoba, uz recept ili na svoju vlastitu inicijativu”.

Ta bi mjera omogućila bolju pokrivenost cijepljenja, pojednostavnjujući protočnost, međutim bi zahtijevala određene prilagodbe (edukaciju ljekarnika, adaptaciju ljekarni…). Nakon tog IGAS-ovog izvješća, predložena mjera je negdje u sredini i ona obuhvaća unos podataka o cijepljenju pacijenta u ljekarnički karton (franc. Dossier pharmaceutique, DP).

Suprotno ostalim medikacijskim podacima, koje se u DP-u ne čuvaju duže od 4 mjeseca, podaci o cijepljenju bi se čuvali 21 godinu. Ovaj prijedlog struke bi za dotičnog pacijenta igrao ulogu prave elektronske iskaznice cijepljenja. Sada se o ovom zakonodavnom prijedlogu očekuje dekret Državnog vijeća.

 

IZVOR:  Le journal de l’Ordre national des pharmaciens, travanj 2014. 

PRIPREMIO: Prof.dr.sc. Siniša Tomić

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..