SAD: Medicare financira farmaceuta u ambulanti Svijet

IZVOR: http://www.themedicationprogram.com/pages/about

U razdoblju kada se unutar liječničkih ambulanti u SAD-u sve češće zapošljavaju farmaceuti, Američko društvo obiteljskih liječnika (AAFP) se obratilo za tumačenje Centru za Medicare i Medicaid usluge (CMS). CMS je odgovorio da farmaceut naravno može biti kao dio pomoćnog osoblja te ukoliko pacijentima izravno pruža usluge koje ulaze u utvrđeni plan liječenja, one mogu biti fakturirane kao “pripadne”.

 

U SAD-u, liječnici koji žele unutar svoje ambulante imati također i farmaceuta u timu, s izravnim pružanjem zdravstvene usluge prema pacijentu, mogu redovito naplaćivati ove troškove kao uslugu “incident to”, što podrazumijeva tzv. pripadne troškove koje im za liječenje pacijenta pokriva Medicare. Odredba Medicarea koja odobrava plaćanje pripadnih usluga koje pruža pomoćno osoblje ne navodi posebno farmaceuta, ali ga niti ne isključuje, dok naravno isključuje, usluge farmakoterapije, koju propisuje liječnik u okviru Medicare Plana B.

Međutim, što ako te usluge pruža farmaceut ? U razdoblju kada se unutar liječničkih ambulanti u SAD-u sve češće zapošljavaju farmaceuti, Američko društvo obiteljskih liječnika (AAFP) se obratilo za tumačenje Centru za Medicare i Medicaid usluge (CMS). CMS je odgovorio da farmaceut naravno može biti kao dio pomoćnog osoblja te ukoliko pacijentima izravno pruža usluge koje ulaze u utvrđeni plan liječenja, one mogu biti fakturirane kao “pripadne”.

 

IZVOR: Farmacista33, E.L., 08/03/2014

PRIPREMIO: Prof.dr.sc. Siniša Tomić

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..