Razni izvori informiranja o ospicama (materijali i preporuke) Svijet

Razni izvori informiranja o ospicama (materijali i preporuke)

Hrvatsko farmaceutsko društvo za Vas je odabralo relevante izvore informiranja i kontakte vezano za dodatne detalje o ospicama i cijepljenju protiv ospica ...

 

 

 

 

 

LETAK - PROCJENA IZVORA INFORMIRANJA O CIJEPLJENJU NA INTERNETU

"EVALUATING INTERNET SOURCES OF IMMUNISATION INFORMATION"

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/healthtopics/immunisation/Documents/ecdc-internet-sources-leaflet.pdf

 

 

OSPICE (Pliva zdravlje - HONCode)*

https://www.plivazdravlje.hr/bolest-clanak/bolest/243/Ospice.html

 

 

OSPICE (Cybermed - HONCode)*

http://www.cybermed.hr/clanci/ospice

 

 

OSPICE (MSD Priručnik)

http://www.msd-prirucnici.placebo.hr/msd-prirucnik/infektologija/ostali-virusi/ospice

 

 

 

MEASLES / OSPICE (ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control)

https://ecdc.europa.eu/en/measles

 

 

MEASLES / OSPICE (WHO - World Health Organisation)

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/measles

 

 

MEASLES / OSPICE (CDC - Centre for Disease Control)

https://www.cdc.gov/measles/index.html

 

 

MEASLES AND RUBELLA INITIATIVE / INICIJATIVA PROTIV OSPICA I RUBEOLE

https://measlesrubellainitiative.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTI  |

 

HZJZ - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

https://www.hzjz.hr/

Centrala Tel.: +385 1 48 63 222

Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti Tel.:   +385 1 46 83 004 / 005  |  Faks: ++385 1 46 83 877  |  epidemiologija@hzjz.hr

 

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI "FRAN MIHALJEVIĆ"

http://www.bfm.hr/

Tel.: +385 1 2826 222

 

HALMED - Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH

http://www.halmed.hr/

Baza lijekova (unesite pod naziv CJEPIVO): http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/

Serije cjepiva i lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme u prometu

Tel.: +385 1 4884 100

 

 

 

* Certifikat HONCode (Health on the Net) potvrda je poštivanja visokih etičkih načela pri internetskom objavljivanju informacija povezanih sa zdravljem te njihove kvalitete, objektivnosti i pouzdanosti

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..