Osnaživanje uloge ljekarnika u sustavu javnog zdravstva- rezultati istraživanja u Velikoj Britaniji Svijet

Osnaživanje uloge ljekarnika u sustavu javnog zdravstva- rezultati istraživanja u Velikoj Britaniji

Rezultati istraživanja u Velikoj Britaniji pokazali su kako postoje brojne mogućnosti za angažmanom ljekarnika unutar javnozdravstvenog sustava, te je zamijećen niz inicijativa koje su doprinijele i mogu dodatno doprinijeti osnaživanju uloge ljekarnika unutar javnog zdravstva. Neke od spomenutih inicijativa su: povećavanje udjela ljekarničkog kurikuluma unutar javnozdravstvene edukacije, sudjelovanje ljekarnika u vođenju projekata koji za cilj imaju osvještavanje javnosti o racionalnoj primjeni lijekova i mogućih rizicima neprikladnog i needuciranog uzimanja lijekova, razvoj i poboljšanje učinkovitosti komunikacijskih vještina kod studenata farmacije i ljekarnika, promicanje perspektive odgovornog i racionalnog samoliječenja (WHO definicija) kod blažih tegoba.

 

U Velikoj Britaniji je nedavno objavljen zanimljiv i koristan rad koji je istražio brojne strategije i inicijative koje su imale za cilj osnažiti javnozdravstvenu ulogu ljekarnika, te uočiti moguće prilike i nedostatke za angažmanom ljekarnika u javnom zdravstvu.

Autori studije su proučavali relevantnu literaturu pretraživanjem elektronskih znanstvenih baza podataka, fokusirajući se na radove između siječnja 2007. i svibnja 2012.

Prema zaključku autora, postoje brojne mogućnosti za angažmanom ljekarnika unutar javnozdravstvenog sustava, te je u Velikoj Britaniji zamijećen niz inicijativa koje su doprinijele i mogu dodatno doprinijeti osnaživanju uloge ljekarnika unutar javnog zdravstva. Neke od spomenutih inicijativa su: povećavanje udjela ljekarničkog kurikuluma unutar javnozdravstvene edukacije, sudjelovanje ljekarnika u vođenju niza projekata koji za cilj imaju osvještavanje javnosti o racionalnoj primjeni lijekova i mogućih rizicima neprikladnog i needuciranog uzimanja lijekova, razvoj i poboljšanje učinkovitosti komunikacijskih vještina kod studenata farmacije i ljekarnika, promicanje perspektive odgovornog i racionalnog samoliječenja (WHO definicija) kod blažih tegoba.

Premda postoji niz strategija koje su već implementirane u Velikoj Britaniji, još uvijek postoji niz nedostataka na kojima treba kontinuirano raditi, ili je postojeće aktivnosti potrebno bolje dokumentirati u bazama podataka (evidence-base). Pored niza drugih opcija, svakako treba i dalje raditi na javnozdravstvenom usavršavanju (znanja i vještine) ljekarnika, kako bi u budućnosti došlo do uspješne integracije niza mogućih ljekarničkih zdravstvenih usluga s potrebama javnozdravstvenog sustava.

 

REFERENCE:  O Agomo C et al. An investigation of strategies enhancing the public health role of community pharmacists: a review of knowledge and information. Journal of Pharmaceutical Health Services Research. 2014; 5(2):135–145.

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..