iPACT SMJERNICA ZA POBOLJŠANJE LIJEČENJA BOLESNIKA KOJI UZIMAJU ORALNE ANTIKOAGULANSE Svijet

iPACT SMJERNICA ZA POBOLJŠANJE LIJEČENJA BOLESNIKA KOJI UZIMAJU ORALNE ANTIKOAGULANSE

Međunarodni eksperti za antikoagulaciju objavili su interprofesionalnu smjernicu za poboljšanje liječenja bolesnika koji uzimaju oralne antikoagulanse. iPACT (International Pharmacists for Anticoagulation Care Taskforce) je u novoj smjernici definirao 18 preporuka stvarajući time bazu za optimiranje terapije i unapređenje skrbi bolesnika na oralnim antikoagulansima.

Top 5 interprofesionalnih preporuka za poboljšanje skrbi nad bolesnicima koji se liječe oralnim antikoagulansima iz nove smjernice jesu:

  • ​Monitoriranje INR-a
  • Transfer skrbi između dijelova zdravstvenog sustava
  • Adherencija
  • Komunikacija s bolesnikom i uključivanje bolesnika u proces liječenja
  • Usklađivanje terapije i pregled terapije lijekovima

Smjernica potiče vlade diljem svijeta da se fokusiraju na specifične domene antikoagulacijskog liječenja koje zahtijevaju interprofesionalnu kolaboraciju.

Slaven Falamić, specijalist kliničke farmacije zaposlen u ljekarni Branka Marušić, hrvatski predstavnik u udruženju iPACT koji je sudjelovao u izradi smjernice, smatra kako je smjernica izvrsna polazišna točka koja može pomoći u osmišljavanju prakse ljekarničke skrbi u zemljama članicama iPACT-a. Sada je vrijeme da ljekarnici i drugi dionici zdravstvenog sustava, a posebno lideri, pomognu u diseminaciji i korištenju smjernice na izvorištu naše prakse. Tek tada moguće je osigurati pozitivan klinički učinak.

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..