Francuska akademija za farmaciju protiv prodaje testa na trudnoću u trgovačkim lancima Svijet

Francuska akademija za farmaciju protiv prodaje testa na trudnoću u trgovačkim lancima

Podsjećajući da se ”rizik lažno negativnog testa može pojaviti u slučajevima preuranjenog korištenja, uz posljedicu kasnog otkrića trudnoće i posezanje za pobačajem, koji je psihološki puno teži, rizičniji i skuplji za pacijenticu i sustav". Akademija ističe da “sve žene kupuju ovaj proizvod u trenutcima nesigurnosti koji traži savjet i odgovor na pitanja i na strahove u slučaju pozitivnog testa. Pojednostavnjena informacija na pakiranju i uputstvu ne može zamijeniti stručni savjet”.

 

 “Ovo je loša usluga ženama!” Tako je Francuska akademija za farmaciju okarakterizirala zakon koji odobrava prodaju testa na trudnoću u velikim trgovačkim lancima. Akademija smatra da se ovaj zakon, kojeg je nedavno izglasao Francuski parlament temelji na argumentima koji “ne samo da su pogrešni, već i opasni za javno zdravlje, posebice za mlade djevojke i one koje su u osjetljivoj situaciji”. Akademija posebno osuđuje izostanak zdravstvenog radnika, kao sugovornika na terenu. Naime, “aktualno iskustvo ljekarnika pokazuje da informacije u uputstvu za uporabu i na pakiranju nisu dovoljne za sigurnu uporabu ovih testova, posebice kada se radi o vrlo mladim djevojkama koje su prestrašene ili o ženama u osjetljivoj situaciji za koje je potrebna personalizirana informacija.

Podsjećajući da se ”rizik lažno negativnog testa može pojaviti u slučajevima preuranjenog korištenja, uz posljedicu kasnog otkrića trudnoće i posezanje za pobačajem, koji je psihološki puno teži, rizičniji i skuplji za pacijenticu i sustav". Akademija ističe da “sve žene kupuju ovaj proizvod u trenutcima nesigurnosti koji traži savjet i odgovor na pitanja i na strahove u slučaju pozitivnog testa. Pojednostavnjena informacija na pakiranju i uputstvu ne može zamijeniti stručni savjet”. 

Francuska akademija za farmaciju preporuča, dakle, vraćanje na prijašnji zakon i prodaju testa na trudnoću isključivo u ljekarničkoj mreži. Ističući svoje argumente, ona smatra da test na trudnoću spada među in vitro dijagnostičke medicinske proizvode u slobodnoj prodaji, za čiju je uporabu savjet ljekarnika najdragocjeniji!

 

IZVOR: Le Quotidien du Pharmacien, Jacques Gravier, 24/02/2014

PRIPREMIO: Prof.dr.sc. Siniša Tomić

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..