Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE) na FIP-ovom kongresu u Bangkoku Svijet

Slijeva: Suresh Bhojraj, Arijana Mestrovic, Peter Vlasses, David Hill, Mike Rouse

ACPE International Services Program (ISP) je aktivno sudjelovao na FIP-ovom kongresu u Bangkoku (Tajland) održanom početkom rujna. Pored mnogih sudionika iz cijelog svijeta, ISP je imao jedinstvenu prigodu predstaviti svoje usluge, aktivnosti i do sada realizirane međunarodne suradnje. Na svom izložbenom prostoru ACPE je nudio i niz informacija vezanih uz njihove edukativne programe, konzultacije, treninge i certificiranje.

 

ACPE (Accreditation Council for Pharmacy Education) je nacionalna agencija u SAD-u za akreditaciju profesionalnih programa u farmaciji, koja ujedno osigurava i trajnu izobrazbu ljekarnika (continuing pharmacy education).

ACPE International Services Program (ISP) je aktivno sudjelovao na FIP-ovom kongresu u Bangkoku (Tajland) održanom početkom rujna. Pored mnogih sudionika iz cijelog svijeta, ISP je imao jedinstvenu prigodu predstaviti svoje usluge, aktivnosti i do sada realizirane međunarodne suradnje. Na svom izložbenom prostoru ACPE je nudio i niz informacija vezanih uz njihove edukativne programe, konzultacije, treninge i certificiranje.

ACPE je u svom redovitom newsletteru izrazio posebnu zahvalu svim članovima stručne grupe ISP Advisory Group Members, među kojima je i naša kolegica dr.sc. Arijana Meštrović, mag.pharm., na što smo iznimno ponosni.

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..