Zašto je važno čitati uputu o lijeku? Iz medija

Zašto je važno čitati uputu o lijeku?

Kao izvor informacija za sigurno i ispravno korištenje u kutiji lijeka nalazi se uputa s odgovorima na pitanja što je taj lijek, na što treba obratiti pažnju prije nego što se lijek uzme, kako se uzima, koje su moguće nuspojave uz upozorenje kada se treba obratiti liječniku.

 


Farmaceutska industrija proizvodi velik broj lijekova (tzv. gotovi lijekovi) u mnogo različitih oblika, jačina i doza. Na tržište dolaze u originalnoj ambalaži, opremljeni podacima koji su važni za korisnika.

Na vanjskom pakiranju gotovog lijeka nalaze se osnovni podaci kao što je naziv lijeka (zaštićeno ime), količina pojedinačnih doza, farmaceutski oblik i jačina lijeka, generički naziv (međunarodni nezaštićeni naziv djelatne tvari u tom lijeku), npr. Peptoran 20 tbl 150 mg ranitidin.

Kao izvor informacija za sigurno i ispravno korištenje u kutiji lijeka nalazi se uputa s odgovorima na pitanja što je taj lijek, na što treba obratiti pažnju prije nego što se lijek uzme, kako se uzima, koje su moguće nuspojave uz upozorenje kada se treba obratiti liječniku.

U pakiranjima lijekova koji se izdaju bez recepta nalaze se tzv.patient friendly upute, pisane tako da budu lako razumljive korisniku laiku.

Bilo da vam je lijek propisao liječnik na recept ili ste ga nabavili bez recepta za samoliječenje, uvijek sačuvajte uputu. Tako ćete imati sve informacije i onda kada zaboravite usmenu uputu koju ste dobili od svojeg liječnika ili ljekarnika.

Također, važno je da lijek čuvate u originalnoj ambalaži, tako ćete znati je li još ispravan, tj. vrijedi li mu rok valjanosti. Rok valjanosti, utisnut na vanjskom pakiranju, obično sadrži četiri broja, što označava mjesec i godinu do kada se lijek sigurno može upotrebljavati, npr. oznaka 0517 znači da lijek vrijedi do kraja svibnja 2017. godine.

Možda će vam nekad uputa biti nejasna ili ćete imati dodatna pitanja. U tom slučaju obratite se svom ljekarniku koji će vam dati sve informacije i savjete o sigurnom korištenju.

Obavezno se pridržavajte dobivenih naputaka i čuvajte uputu uz lijek, jer samo uz ispravnu uporabu može se postignuti učinkovitost lijeka, a sve nepoželjne nuspojave svesti na minimum.

 


Jutarnji list

DOKTOR U KUĆI, 01.03.2016.,

Melita Petrović, mag.pharm.

Predsjednica Sekcije farmaceuta seniora

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..