Uspješno održan stručni skup s radionicom "Digitalna farmacija i medicina - unapređenje skrbi onkološkog bolesnika" Hrvatska

Uspješno održan stručni skup s radionicom

U Hotelu Dubrovnik u Zagrebu uspješno je održan stručni skup i radionica "Digitalna farmacija i medicina - unapređenje skrbi onkološkog bolesnika" u organizaciji Sekcije za onkološko ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD), uz partnere skupa Abbott d.o.o., Braun Adria d.o.o., Roche d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Skupu je prisustvovalo 60ak sudionika iz javnog i bolničkog ljekarništva, koji su bili vrlo aktivni tijekom 6 izlaganja i 4 radionice uz interdisciplinarni tim predavača.

 

U Hotelu Dubrovnik u Zagrebu uspješno je održan stručni skup i radionica "Digitalna farmacija i medicina  - unapređenje skrbi onkološkog bolesnika" u organizaciji Sekcije za onkološko ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD), uz partnere skupa Abbott d.o.o., Braun Adria d.o.o., Roche d.o.o. i Sandoz d.o.o.

 

Skupu je prisustvovalo 60ak sudionika iz javnog i bolničkog ljekarništva, koji su bili vrlo aktivni tijekom 6 izlaganja i 4 radionice uz interdisciplinarni tim predavača.

 

 

PREDAVANJA:

 

Kvaliteta života onkoloških bolesnika i digitalna stvarnost   

Prim. dr. sc. Robert Šeparović, dr. med.

 

Razvoj digitalnog zdravstva na području onkološke farmacije  

Anita Galić, mag. pharm., univ. mag. menadžmenta u zdravstvu


Prvi digitalni lijek registriran od FDA-a    

Prof. dr. sc. Damir Vrbanec, dr. med.

 

Farmaceutske karakteristike prvog digitalnog lijeka    

Martina Kranjec, mag. pharm., spec.

 

Zakonodavstvo FDA i EMA-e vezano za registraciju medicinskih aplikacija u onkologiji i onkološkoj farmaciji te alati za procjenu    

Prof. dr. sc. Vesna Pavlica, mag. pharm.

 

CATO – sustav; digitalna aplikacija u sustavu nabave, priprave i praćenja potrošnje antineoplastičnih lijekova

Maja Džoković, mag. med. biokem.

 

 

RADIONICE:

 

Doprinos digitalne tehnologije u nutritivnoj skrb onkološkog bolesnika: procjena i intervencija    

Martina Kranjec Šakić, mag. pharm., spec.

Prof. dr. sc. Lidija Bach Rojecky, mag. pharm.

Jurica Vrbanec, dr. med.

 

QR kod u ljekarništvu i mogućnosti u onkološkoj farmaciji    

Tomislav Kukor, mag. pharm.

Anita Galić, mag. pharm., univ. mag. menadžmenta u zdravstvu

 

Digitalna tehnologija i važnost molekularnog testiranja za ciljano liječenje onkoloških bolesnika    

Prof. dr. sc. Snježana  Tomić, dr. med.

Prof. dr. sc.Vesna Pavlica, mag. pharm.

 

Digitalna aplikacija za odabir parenteralnih pripravaka kod bolesnika s katabolizmom  

Eugen Javor, mag. pharm.

Petra Džakula, mag. pharm.

 

 

Onkološko liječenje spada među najveće potrošače zdravstvenog budžeta, a kontinuirani porast troškova na ovom području može se staviti pod nadzor, pa čak i smanjiti, ukoliko se implementiraju nove digitalne tehnologije tj. uvedu usluge eZdravstva (eHealth).[1] Poboljšanje i proširenje onkološke skrbi, od prevencije do dijagnoze i liječenja tumora primjenom inovativnih rješenja poput digitalnog zdravstva smatra se jednim od najvažnijih zdravstvenih prioriteta, posebice u državama niskog i srednjeg dohotka. Takvi digitalni zdravstveni sustavi, smatra se, bit će uspješni tek kada se adresiraju postojeći nedostatci u onkološkoj skrbi, zdravstvenim politikama i nedovoljno učinkovitim praksama, u kontekstu praćenja ishoda liječenja.[2]

 

Međunarodna i nacionalna udruženja koja se bave onkološkom medicinom i farmacijom posljednjih nekoliko godina naglašavaju važnost implementacije informacijskih tehnologija pri zdravstvenoj skrbi onkoloških bolesnika. Sve veću važnost dobivaju i integrirane platforme koje koordiniraju skrb i prijenos informacija između pacijenata, liječnika, ljekarnika, osiguravatelja te sve češće i predstavnika zdravstvene industrije (kroz tzv. Patient Support Programmes ili programe podrške pacijentima), s konačnim ciljem poboljšanja suradnje i osnaživanja uloge pacijenta, te odabira klinički najprikladnije i troškovno najučinkovitije metode liječenja.[3]

 

Mogućnosti digitalnog zdravstva s primjenom u onkologiji postaju sve relevantnije kako se sve više vrsta tumora liječi kao kronična bolest, poput šećerne bolesti ili krvožilnih bolesti.[4], [5] Posebice je zanimljiva primjena aplikacija s obećavajućim rezultatima koje koriste umjetnu inteligenciju i superračunala kao pomoć u odabiru najprikladnije metode liječenja onkoloških bolesnika, kao i korištenje mHealth rješenja koja omogućavaju pacijentima izvještavanje i komunikaciju sa zdravstvenim timom u realnom vremenu tijekom kliničkih ispitivanja, što ima dokazano pozitivan učinak na konačan ishod liječenja.[6] Dostupnost podacima pacijenata u realnom vremenu omogućava onkologu i njegovom multidisciplinarnom timu pravovremenu prilagodbu parametara važnih za liječenje, uključujući doziranje, bolji nadzor simptoma i samo liječenje, kao i bolju adherenciju i perzistenciju tijekom kemoterapijskog protokola.

 

Iz perspektive ljekarničke skrbi veliki je izazov da se ljekarnici aktivnije uključe u integriranu komunikaciju s onkološkim bolesnicima i liječnicima pomoću mobilnih zdravstvenih aplikacija, a suvremeni trendovi predviđaju da će ljekarnici postati tzv. treneri digitalnog zdravlja, pomažući pacijentima u pravilnoj primjeni „propisanih“ mobilnih aplikacija, te adherenciji u njihovom korištenju i unosu potrebitih podataka. Prema jednom novijem istraživanju, postoji nekoliko stotina tisuća mHealth aplikacija, no izdvojeno je njih 500-ak relevantnih i dostupnih za download na području onkologije. Prema istim podacima, još uvijek je nedovoljno istraženo koliko su zdravstveni stručnjaci skloni koristiti ili preporučiti iste, no njihovi rezultati su naznačili kako su onkološki zdravstveni stručnjaci pokazali spremnost i otvorenost na primjenu mHealth aplikacija kao dio skrbi bolesnika, ali i svojevrsnu zabrinutost oko procesa same implementacije. Također je kao izazov istaknuto kreiranje prikladne mobilne aplikacije i naglašena je potreba uključivanja svih dionika skrbi u onkologiji, u partnerstvu s kredibilnim stručnim institucijama te uz provedbu istraživanja i praćenja ishoda liječenja.[7]

 

Kakva je budućnost ljekarničke skrbi o onkološkom bolesniku u doba digitalne transformacije zdravstva? Uz savjetovanje o pravilnoj i sigurnoj primjeni lijekova, ljekarnik u javnom i kliničkom okruženju već danas treba biti spreman preuzeti svoju novu ulogu „trenera digitalnog zdravlja“ jer je pacijentima dostupan progresivno rastući broj digitalnih rješenja, aplikacija i raznih pametnih digitaliziranih uređaja za zdravlje i zdravstvena stanja, pa tako i u onkologiji. Sve su aktualnije i telekonzultacije interdisciplinarnog tima koji uključuje ljekarnika. mHealth mobilne aplikacije postaju sve usmjerenije na onkološke bolesnike ili prevenciju zloćudnih stanja (npr. prevencija melanoma ili raka dojke), a pacijentima su dostupni novi „smart zdravstveni“ uređaji (tzv. gadgets), poput narukvica, ogrlica, flastera, naočala, satova, traka za ruku, leća, naljepaka i sl. u funkciji kontrole bolesti. Pacijente se motivira na igrifikaciju (tzv. gamefication) i zabavniju, interaktivniju brigu o vlastitom zdravlju i kontroli bolesti putem inovativnih mobilnih igrica na pametnim uređajima, bočice i kutijice za lijekove postaju izvor važnih informacija i pametni podsjetnici na uzimanje lijeka, a skeniranjem QR koda (onkološki) bolesnici imaju mogućnost pristupa edukativnim video sadržajima, tutorialima ili korisnim savjetima vezanim za bolest.

 

Budućnost je vrlo izazovna, a onkološka medicina i farmacija neosporno su već sada jedno od najdinamičnijih područja zdravstva koji su u fazi digitalne transformacije u interesu bolje i sigurnije skrbi onkoloških bolesnika!

 

 

AUTOR:

Anita Galić, mag. pharm., MA Health Management

Hrvatsko farmaceutsko društvo

 

 

 

 

LITERATURA:

 


[1] Chipman A. The impact of digital health technology on oncology care. Future Health Index. 2017; URL: https://www.futurehealthindex.com/2017/03/23/impact-digital-health-technology-oncology-care/

[2] Bhatt S. Barriers to Scale of Digital Health Systems for Cancer Care and Control in Last-Mile Settings. Journal of Global Oncology. 2017; DOI: 10.1200/JGO.2016.007179

[3] Yu PP et al. Oncology in the Digital Health Age. Journal of Oncology Practice. 2014; 10(4):227-230.

[4] Mertol I. The Next Step in Fighting Cancer: A Digital Management Platform? 2017; URL: https://worldpositive.com/the-next-step-in-fighting-cancer-a-digital-management-platform-7c059b45f788

[5] Topol E. Digital medicine: empowering both patients and clinicians. The Lancet. 2016; 388 (No. 10046):740-741.

[6] Global Data Healthcare. Oncology digital medicine advances in 2017. 2018; URL: https://www.pharmaceutical-technology.com/comment/oncology-digital-medicine-advances-2017/

[7] Berkowitz CM et al. Prescribing an App? Oncology Providers’ Views on Mobile Health Apps for Cancer Care. JCO Journal of Cancer Informatics. 2017; DOI: 10.1200/CCI.17.00107 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..