Uspjeh međunarodne radionice o farmakovigilanciji u suradnji danskog Atriuma, HALMED-a i HFD-a Hrvatska

Uspjeh međunarodne radionice o farmakovigilanciji u suradnji danskog Atriuma, HALMED-a i HFD-a

U Zagrebu je 1. i 2. listopada održana dvodnevna međunarodna radionica o farmakovigilanciji, koju je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Hrvatskim farmaceutskim društvom (HFD) organizirala obrazovna organizacija Atrium iz Danske.

 

U Zagrebu je 1. i 2. listopada održana dvodnevna međunarodna radionica o farmakovigilanciji, koju je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Hrvatskim farmaceutskim društvom (HFD) organizirala obrazovna organizacija Atrium iz Danske.

Sudjelovalo je preko 140 sudionika iz Hrvatske i regije.

Predavanja su održali stručnjaci s HALMED-a, nizozemske agencije za lijekove te brojni domaći i strani stručnjaci s područja farmakovigilancije.

Članovi Radne skupine za sigurnost primjene lijekova i klinička ispitivanja HFD-a su bili vrlo aktivni te prezentirali slijedeće teme:

  • Uvod u različite aktivnosti minimizacije rizika (Anja Kos Petrak. mag. pharm, Marti Farm)
  • Izazovi generičke industrije u RMP-u (Mr. sc. Tatjana Ajhler Đuretek, dr. med., Belupo)
  • Programi organiziranog prikupljanja sigurnosnih podataka (Martino Grizelj, dr. med., Pliva);

dok je Željka Škunca, mag. pharm., AstraZeneca bila jedan od moderatora radionice.

Ujedno, sudionici su imali priliku čuti i prezentaciju kolegice Anite Galić, mag. pharm., iz HFD-a o iskustvima iz kampanje o važnosti prijave nuspojava provedene u Republici Hrvatskoj.

 

 

 

 

PRIPREMILA: Željka Škunca

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..