Udruga poslodavaca u zdravstvu (UPUZ) i Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD) zajednički reagirali na prijedlog Pravilnika kojim se dozvoljava osnivanje novih ljekarni u turističkim mjestima Hrvatska

Udruga poslodavaca u zdravstvu (UPUZ) i Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD) zajednički reagirali na prijedlog Pravilnika kojim se dozvoljava osnivanje novih ljekarni u turističkim mjestima

UPUZ i HFD uputili su ministru zdravlja dopis kojim jasno navode kako ovakve izmjene nemaju smisao, opravdanost niti zakonsko uporište, te je riječ o potezu koji bi mogao svojim reperkusijama predstavljati ugrozu za kontinuiranost i dostupnost zdravstvene zaštite te ugroziti financijsko poslovanje postojećih ljekarničkih ustanova (u ovom slučaju dostupnost lijekova i ljekarničke skrbi) tijekom cijele godine u priobalnim mjestima.

 

 

 

Ministar zdravlja Dario Nakić u javnu raspravu je pustio izmjene pravilnika kojima želi omogućiti otvaranje novih ljekarni u mjestima s povećanim brojem turističkih noćenja, te se procjenjuje da bi se takvim Pravilnikom "preko noći" otvorilo 100 ljekarni, bilo novootvorenih ili bi neke specijalizirane prodavaonice lijekova na malo dobile "zeleno svjetlo za prelazak u ljekarnu".

 

UPUZ i HFD uputili su ministru zdravlja dopis kojim jasno navode kako ovakve izmjene nemaju smisao, opravdanost niti zakonsko uporište, te je riječ o potezu koji bi mogao svojim reperkusijama predstavljati ugrozu za kontinuiranost i dostupnost zdravstvene zaštite te ugroziti financijsko poslovanje postojećih ljekarničkih ustanova (u ovom slučaju dostupnost lijekova i ljekarničke skrbi) tijekom cijele godine u priobalnim mjestima.

 

Predsjednik HFD-a, Darko Takač, izjavio je da "za ovakve izmjene nije priložen potreban Plan zdravstvene zaštite uz prijedlog izmjena i dopuna nacrta Pravilnika niti po jednoj stavci koju nalaže Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Izmjena mreže ljekarni u okviru mreže javne zdravstvene službe zakonski je definirana, te molimo da se poštuje pravni okvir i ovakvom liberalizacijom ne pristupa ljekarništvu selektivno u odnosu na ostale zdravstvene djelatnosti u okviru javne zdravstvene službe."

 

UPUZ i HFD navode, da bi radi ozbiljnosti situacije i mogućih posljedica na zdravstvenu zaštitu u RH, bilo vrlo važno imati uvid u pomno razrađene dokumente koji na zahtjev Ministarstva zdravlja statistički značajno dokazuju korelaciju između broja turističkih noćenja domaćih ili stranih turista s pružanjem ljekarničke usluge u tolikoj mjeri da bi HZZO morao sklopiti ugovor s približno stotinjak novih ljekarni i koji zahtijeva zapošljavanje najmanje 100-200 magistara farmacije, kojih nema na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nažalost, uopće nije priloženo pozitivno mišljenje HZZO-a i Hrvatske ljekarničke komore, kao niti elaborat HZZO-a o korelaciji korištenja Europske kartice zdravstvenog osiguranja s brojem noćenja turista kojim argumentirate izmjene i dopune Pravilnika. Uvidom u sve dostupne podatke Državnog zavoda za statistiku, ne postoji vidljiva niti logična korelacija podataka o broju turističkih noćenja u Hrvatskoj s plaćanjem usluga od strane HZZO-a (niti kroz izdavanje lijekova domaćim turistima, niti kroz izdavanje lijekova stranim turistima na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja). HZZO bi trebao izraditi i dati na uvid detaljni elaborat, temeljem kojeg se planira mijenjati mreža javne zdravstvene službe i proširivanje ljekarničke mreže s novim ugovornim partnerima, uz jasnu ocjenu učinka na poslovanje s postojećim ugovornim partnerima (ljekarnama koje su već dio mreže) i na dugoročnu dostupnost lijekova tijekom cijele godine.

 

Takač navodi dalje da "HZZO treba pripremiti ocjenu učinka predloženih izmjena ovog Pravilnika na zapošljavanje kadra u ljekarničkom timu u novootvorenim ljekarnama, te ocjenu i mjere minimalizacije rizika ako takve ljekarne neće imati u ljekarnama magistre farmacije pružajući ugovorene usluge (postoji rizik da lijekove ne izdaje magistar farmacije uslijed evidentnog deficita kadra). U ovakvim okolnostima, visok je rizik da će se HZZO-u fakturirati usluge koje nije obavio kvalificirani magistar farmacije, što je nedopustivo i protuzakonito!"

 

Takvom liberalizacijom postoji prijetnja da se specijalizirane prodavaonice koje već sada krše zakone (one koje se lažno oglašavaju kao ljekarne, koriste naziv ljekarne, ističu zelene križeve, zavaravaju pacijente i lažno ih obmanjuju da moraju kupiti neki dodatak prehrani jer traženi lijek mogu dobiti "samo u bolnici" bez naglašavanja da nisu ljekarna i dr.). žele steći status ljekarne nabrzinu realiziraju svoje ambicije, stoga molimo Ministarstvo zdravlja da pojača nadzor nad specijaliziranim prodavaonicama lijekova na malo, koje osim što nemaju osiguran propisani nadzor magistra farmacije nad radom farmaceutskih tehničara, ujedno se već oglašavaju kao ljekarne ili nedozvoljeno prodaju lijekove, što je izravno kršenje nekoliko pravnih akata, a posebno na području turističkih mjesta, predstavljajući prijetnju za legalnu mrežu javne zdravstvene službe i ljekarne koje rade po slovu zakona.

 

Ministarstvo zdravlja nije ovakvim izmjenama uvažilo postojeću dostupnost zdravstvene zaštite na navedenim područjima, niti je razmotrilo mogućnost da se osnaži postojeća ljekarnička skrb na navedenim turističkim područjima.  Zasigurno se ne bi otvarale nove bolnice ukoliko se nisu iskoristili svi kapaciteti postojećih ustanova- tako treba postupati i s ljekarnama kao dijelom zdravstvene zaštite. Ni u jednom se trenutku npr. nije razmatralo omogućavanje i sufinanciranje plaćenog prekovremenog rada, dozvoljavanje zapošljavanja dodatnog zdravstvenog kadra na određeno da bi se pojačali timovi na više smjena, sufinanciranje cjelodnevnog dežurstva, promjena uvjeta radnog vremena ljekarne koje je sada strogo ograničeno itd.).

 

Dražen Jurković, izvršni direktor UPUZ-a navodi da je "Ministarstvo zdravlja osnovalo dvije Radne skupine koje su se dotaknule pitanja prilagodbe rada ljekarni - Radna skupina za reformu primarne zdravstvene zaštite i Radna skupina za reformu hitne medicinske službe. Niti jedna od ove dvije skupine nije konzultirana pri donošenju izmjena ovog Pravilnika, a upravo su osnovane od Ministarstva zdravlja da bi se rješavala ovako važna pitanja u optimizaciji pružanja zdravstvene zaštite na svim razinama. Štoviše, obje Radne skupine su razmatrale kako je potrebno napraviti reviziju ugovornih punktova dežurnih ljekarni na razini svih županija, posebice razraditi cjelodnevna dežurstva ljekarni u turističkim regijama. Predstavnici HFD-a i UPUZ-a koji su uključeni u rad ovih radnih skupina ni u jednom trenutku nisu konzultirani po pitanju izmjena Pravilnika niti su bili s time upoznati, što smatramo propustom. Da se to pravodobno učinilo, ovakav dokument nikada ne bi bio stavljen u javnu raspravu niti bi došlo do njime predloženih izmjena.

Bolju organiziranost postojećih resursa zdravstvene službe u turističkim područjima možemo osigurati većom odgovornošću tijela regionalne samouprave te jačanjem kapaciteta i organizacijom hitne medicinske službe, kako je predloženo u zaključcima Radne skupine za reformu hitne medicine Ministarstva zdravlja."

 

UPUZ i HFD od Ministarstva zdravlja očekuju da ozbiljno i argumentirano, u skladu s preporukama WHO-a, u pogledu farmaceutskih politika,  pristupi rješavanju svake situacije koja zahtijeva izmjenu postojeće mreže javne zdravstvene službe, te da se u ovakve izmjene i dopune Pravilnika ne ide nespremno, bez konzultiranja struke, uz paušalne ocjene i možebitno partikularne interese.

 

 

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..