U Ministarstvu zdravlja održan prvi sastanak Povjerenstva za strategiju razvoja ljekarništva, osnovanog odlukom ministra zdravlja doc. dr. sc. Darija Nakića Hrvatska

U Ministarstvu zdravlja održan prvi sastanak Povjerenstva za strategiju razvoja ljekarništva, osnovanog odlukom ministra zdravlja doc. dr. sc. Darija Nakića

U Ministarstvu zdravlja održan je prvi sastanak Povjerenstva za strategiju razvoja ljekarništva, osnovanog temeljem odluke ministra zdravlja doc. dr. sc. Darija Nakića.
Kvaliteta ovog Povjerenstva jest što su u njemu okupljeni predstavnici institucija i pojedinaca koji zastupaju interese ljekarničke struke (Hrvatska ljekarnička komora, Hrvatsko farmaceutsko društvo, HUP-Udruga ljekarnika, Udruga poslodavaca u zdravstvu- Stručno vijeće za ljekarništvo, akademski djelatnici, javni i bolnički ljekarnici), kao i predstavnici zdravstvene administracije te drugih dionika uključenih u omogućavanje dostupnosti lijekovima (regulatori, proizvođači, distributeri), čime će se uvelike olakšati konstruktivna rasprava o ključnim pitanjima za ljekarništvo na dobrobit zdravstvenog sustava i pacijenata u Republici Hrvatskoj.
Predsjednik Hrvatskog farmaceutskog društva mr. sc. Darko Takač, mag. pharm., spec. ujedno je imenovan odlukom Ministra predsjednikom Povjerenstva za strategiju razvoja ljekarništva.

 

 

U Ministarstvu zdravlja održan je prvi sastanak Povjerenstva za strategiju razvoja ljekarništva, osnovanog temeljem odluke ministra zdravlja doc. dr. sc. Darija Nakića.

 

U uvodnom obraćanju je ministar zdravlja doc. dr. sc. Nakić pozdravio prisutne članove Povjerenstva poželivši im uspjeh u radu i konstruktivno rješavanje niza neriješenih pitanja u hrvatskom ljekarništvu, na dobrobit zdravlja pacijenata i kvalitete zdravstvenog sustava u Hrvatskoj.

Predsjednik Hrvatskog farmaceutskog društva mr. sc. Darko Takač, mag. pharm., spec. ujedno je odlukom Ministra imenovan kao predsjednik Povjerenstva za strategiju razvoja ljekarništva, te je naglasio kako će se ovo Povjerenstvo suočiti s brojnim nagomilanim problemima koji su do sada negativno utjecali na funkcioniranje i održivost ljekarništva u RH, ali će se kroz cjelovitu strategiju razvoja ljekarništva afirmirati doprinos ljekarnika u zdravstvenom sustavu u okviru njegovih znanja i kompetencija, kako bi svi pacijenti u Republici Hrvatskoj mogli imati što kvalitetniju zdravstvenu skrb uključujući i neometanu dostupnost sigurnim i učinkovitim lijekovima u okviru dobro uređenog ljekarništva.

 

Zadaće Povjerenstva su izrada strategije razvoja ljekarništva u Republici Hrvatskoj u okviru zdravstvene zaštite, izrada i implementacija projekata kojima će ljekarnički sustav doprinijeti unaprjeđenju kvalitete, učinkovitosti i racionalizaciji troškova zdravstvenog sustava, analiza postojećeg stanja mreže ljekarni i kriterija za osnivanje ljekarni, analiza statusa ljekarni u domovima zdravlja, analiza prometa lijekovima na malo putem interneta, analiza rada i poslovanja specijaliziranih prodavaonica na malo lijekovima i medicinskim proizvodima, i dr.

Kvaliteta ovog Povjerenstva jest što su u njemu okupljeni predstavnici institucija i pojedinaca koji zastupaju interese ljekarničke struke (Hrvatska ljekarnička komora, Hrvatsko farmaceutsko društvo, HUP-Udruga ljekarnika, Udruga poslodavaca u zdravstvu- Stručno vijeće za ljekarništvo, akademski djelatnici, javni i bolnički ljekarnici), kao i predstavnici zdravstvene administracije te drugih dionika uključenih u omogućavanje dostupnosti lijekovima (regulatori, proizvođači, distributeri), čime će se uvelike olakšati konstruktivna rasprava o ključnim pitanjima za ljekarništvo na dobrobit zdravstvenog sustava i pacijenata u Republici Hrvatskoj.

 

Odlukom Ministra zdravlja, u Povjerenstvo za strategiju ljekarništva imenovani su sljedeći članovi:

 

Predsjednik Povjerenstva za strategiju razvoja ljekarništva:

 • Mr.sc. Darko Takač, mag. pharm., spec., Hrvatsko farmaceutsko društvo

 

Članovi Povjerenstva za strategiju razvoja ljekarništva:

 • Mate Portolan, mag. pharm., Hrvatska ljekarnička komora
 • Nada Jambrek, mag. pharm., Gradska ljekarna Zagreb, Udruga poslodavaca u zdravstvu
 • Sonja Grbac Stublić, mag. pharm., Ljekarna Stublić, Hrvatska udruga poslodavaca
 • Anita Galić, mag. pharm., univ. mag. menadžmenta u zdravstvu, Hrvatsko farmaceutsko društvo
 • Martina Šepetavc, mag. pharm., ZU Farmacia
 • Martina Kranjec Šakić, mag. pharm., spec., KBC Sestre Milosrdnice
 • Mirjana Ptičar Canjuga, mag. pharm., spec.,  OB Varaždin
 • doc. dr. sc. Iva Mucalo, mag. pharm.,  Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • mr. sc. Dahna Arbanas, mag. pharm., spec., ZU Ljekarne Karlovac
 • Sani Pogorilić, mag. pharm., Inovativna farmaceutska inicijativa
 • Marija Vinković, mag. pharm., ZU Ljekarne Vinković, Hrvatska ljekarnička komora
 • mr. sc. Željka Macner Majcen, mag. pharm., ZU Ljekarne Bjelovar
 • Ante Mihanović, mag. pharm., Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije
 • Mate Krce, mag. pharm., Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije
 • Štefica Major, dipl. iur., Ministarstvo zdravlja
 • Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravlja
 • Gordana Mustač, dipl. iur., Ministarstvo zdravlja
 • Romana Katalinić, dr. med., spec., Ministarstvo zdravlja

 

 

Uz donošenje Poslovnika o radu Povjerenstva za strategiju razvoja ljekarništva i program (plan) rada, Povjerenstvo je u okviru zasebne točke dnevnog reda donijelo i mišljenje vezano za aktualizirano pitanje ljekarničke mreže (obzirom da je to jedna od zadaća definiranih odlukom Ministra zdravlja pri samom osnutku ovog povjerenstva).

U tom mišljenju se navelo kako je potrebno da Povjerenstvo analizira postojeće stanje i funkcioniranje ljekarničke mreže javnih i bolničkih ljekarni u RH uz analizu kriterija osnivanja i evaluaciju važećih propisa, kako bi se temeljito i stručno pripremljeni rezultati mogli dati ministru na razmatranje u svrhu planiranja i provođenja daljnjih aktivnosti po tom pitanju. Bilo kakvo donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o mreži prije detaljne analize uzrokovat će devijacije u ljekarničkoj mreži.

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..