Skriveni svijet ljekovitih biljaka - Pozivamo Vas na interaktivnu izložbu! Hrvatska

Skriveni svijet ljekovitih biljaka - Pozivamo Vas na interaktivnu izložbu!

U srijedu, 16. svibnja 2018. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Schrottova 39, Zagreb) održat će se interaktivna izložba pod naslovom “Skriveni svijet ljekovitih biljaka”.

 

U srijedu, 16. svibnja 2018. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Schrottova 39, Zagreb) održat će se interaktivna izložba pod naslovom “Skriveni svijet ljekovitih biljaka”.

Izložba je namijenjena školarcima, ali i starijim biljkoljupcima, a održat će se kao dio programa u okviru 8. Tjedna botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki Hrvatske.

Detaljnije informacije o Izložbi možete pronaći na www.pharma.unizg.hr

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..