Projektom Pharma5.0 Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uvodi studij farmacije na engleskom jeziku Hrvatska

Projektom Pharma5.0 Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uvodi studij farmacije na engleskom jeziku

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je donijelo odluku o financiranju projekta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom “Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)”.
Projekt će se financirati iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.

 

 

Dana 7. rujna 2018. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u okviru poziva UP.03.1.1.02 Internacionalizacija visokog obrazovanja donijelo odluku o financiranju projekta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom “Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)”. Projekt će se financirati iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.

Cilj projekta Pharma5.0 je razviti studij farmacije na engleskom jeziku te unaprijediti kompetencije svih dionika visokoobrazovnog sustava, nastavnog i nenastavnog osoblja te studenata, pozitivno utjecati na mobilnost, razvoj institucije visokog obrazovanja, zdravstva, gospodarstva te društva u cjelini.

Financiranje je odobreno u maksimalnom iznosu od 1.762.889,53 kn.

 

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..