Pozivamo na sudjelovanje- U javnoj raspravi Pravilnik koji omogućava magistrima farmacije izdavanje generičkog lijeka (Ministarstvo zdravlja, e-Savjetovanje) Hrvatska

http://im.ft-static.com/content/images/7ca60d0e-5812-11dd-b02f-000077b07658.img

Do 3. veljače traje postupak internetskog savjetovanja za Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept na središnjem državnom ternetskom portalu za savjetovanja s javnošću „e-Savjetovanja“.
Kako bi se poboljšala dostupnost lijekova, Pravilnikom se predlaže pravo magistara farmacije da bez prethodnog dogovora s ovlaštenom osobom, odnosno doktorom veterinarske medicine s odobrenjem za samostalan rad koja je lijek propisala, izdati osobi generički lijek iste ili niže cijene, u slučaju ako ljekarna, odnosno depo lijekova nema propisani lijek i pod uvjetom da ovlaštena osoba, odnosno doktor veterinarske medicine s odobrenjem za samostalan rad koji je lijek propisao nije na recept naznačio da se lijek ne zamjenjuje, te ukoliko se osoba koja podiže lijek suglasila sa zamjenom lijeka.
Sve komentare možete poslati do 3. veljače 2016. godine na: savjetovanje@miz.hr.

 

Dana 19. siječnja 2016. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja za Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanja s javnošću „e-Savjetovanja“.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept u razdoblju od 19. siječnja do 03. veljače 2016. godine putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje „e-Savjetovanja" ili na e-mail adresu: savjetovanje@miz.hr.
 
Savjetovanje je dostupno na  poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2602
 
U savjetovanju putem portala „e-Savjetovanja“ mogu sudjelovati samo registrirani korisnici, pa Vas molimo da se registrirate prije komentiranja.
Registrirati se možete putem poveznice:
https://esavjetovanja.gov.hr/Account/Register.

Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na:  
https://savjetovanja.gov.hr/o-savjetovanjima/sto-su-to-e-savjetovanja-i-kako-se-ukljuciti-1123/kako-se-registrirati/1106.

PRAVILNIK razvrstavanje lijekova
OBRAZLOŽENJE

 

 

OBRAZLOŽENJE ZA

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT

 

Pravilnik se donosi temeljem članka 108. stavka 3. Zakona o lijekovima („Narodne novine“, broj 76/2013 i 90/2014).

Izmjenom Pravilnika u popis lijekova koji sadrže droge i koji se mogu propisati na poseban recept za liječenje do najviše 30 dana, u ukupnoj količini propisane droge za 30 dana dodaje se i lijek tapentadol u količini od 18,7 g., obzirom da je dana 27.7.2015. godine pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode registriran lijek PALEXIA (tapentadol).

Nadalje, kako bi se poboljšala dostupnost lijekova, Pravilnikom se predlaže pravo magistara farmacije da bez prethodnog dogovora s ovlaštenom osobom, odnosno doktorom veterinarske medicine s odobrenjem za samostalan rad koja je lijek propisala, izdati osobi generički lijek iste ili niže cijene, u slučaju ako ljekarna, odnosno depo lijekova nema propisani lijek i pod uvjetom da ovlaštena osoba, odnosno doktor veterinarske medicine s odobrenjem za samostalan rad koji je lijek propisao nije na recept naznačio da se lijek ne zamjenjuje, te ukoliko se osoba koja podiže lijek suglasila sa zamjenom lijeka.

Pravilnikom se predlaže mogućnost da ukoliko osoba koja podiže lijek nije suglasna da joj se izda lijek drugog proizvođača (originalni ili generički u odnosu na propisani), u tom slučaju magistar farmacije je obvezan poduzeti mjere za nabavu tog lijeka, odnosno na zahtjev bolesnika, odnosno osobe koja preuzima lijek, pribaviti lijek najkasnije u roku od tri dana.

Pravilnikom se predlaže obveza magistara farmacije da zamjenu lijeka generičkim lijekom naznači na receptu kod izdavanja lijeka. Ako osoba ne pristane na zamjenski lijek niti želi čekati nabavu lijeka, u tom slučaju će magistar farmacije osobi vratiti recept i uputiti je ovlaštenoj osobi ili doktoru veterinarske medicine s odobrenjem za samostalan rad koja je lijek propisala radi propisivanja drugog lijeka.

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..