Pohvale novoj web stranici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Hrvatska

Pohvale novoj web stranici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Promocija znanosti, organiziranje i provođenje visoko-obrazovnog procesa u farmaciji i medicinskoj biokemiji, unapređenje zdravlja obrazovanjem suvremenih zdravstvenih stručnjaka, osposobljenih za rad u sustavu zdravstvene zaštite, javno-zdravstvenim i istraživačkim institucijama, glavna je uloga Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji odnedavno ima i novi online vizualni identitet na kojem mu HFD čestita!

 

Iznimno nam je drago izvijestiti Vas kako Farmaceutsko-biokemijski fakultet ima novi online vizualni identitet, na čemu mu HFD čestita, te ne sumnjamo kako će nova web stranica svojim sadržajem na području farmacije i medicinske biokemije privući ne samo pažnju studenata, nego i stručne i šire javnosti!

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, jedini je fakultet i vodeća znanstveno-istraživačka institucija u Republici Hrvatskoj koja obrazuje farmaceutske i medicinsko-biokemijske stručnjake (magistar farmacije i magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine).

 

 

Utemeljen na dugogodišnjoj tradiciji nastavnog i znanstvenog rada, Farmaceutsko-biokemijski fakultet mjesto je trajnog obrazovanja i usavršavanja intelektualaca prepoznatljivih i uvaženih ne samo u zdravstvenoj struci već i u društvu općenito. Zajedno s Medicinskim, Stomatološkim i Veterinarskim fakultetom, Farmaceutsko-biokemijski fakultet tvori skupinu biomedicinskih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno na Fakultetu studira oko 950 redovitih studenata na diplomskim studijima i oko 200 na poslijediplomskim (doktorskim i specijalističkim) studijima. Nastavno osoblje Fakulteta čini 36 profesora, 18 docenata i 28 asistenata/znanstvenih novaka uključenih u nastavu i znanstveno istraživanje u okviru 18 znanstveno-istraživačkih projekata. Fakultetska se nastava odvija u 15 zavoda,2 centra te kroz 9 samostalnih kolegija na približno 8500 m2 s dodatnih 25000 m2 Botaničkog vrta ljekovitog i otrovnog bilja ”Fran Kušan”, osnovanog 1947. godine.

Po svojoj izvrsnosti u farmaceutskoj i medicinsko-biokemijskoj izobrazbi na diplomskoj i poslijediplomskoj razini te po svom doprinosu znanosti, Fakultet je ekspertni izvor farmaceutskih i medicinsko-biokemijskih znanja. Kroz znanstvene i istraživačke projekte Fakultet surađuje s drugim fakultetima na nacionalnoj i međunarodnoj razini, s istraživačkim institutima, farmaceutskom industrijom, bolnicama, javno-zdravstvenim institucijama te farmaceutskom i medicinsko-biokemijskom strukom.

Promocija znanosti, organiziranje i provođenje visoko-obrazovnog procesa u farmaciji i medicinskoj biokemiji, unapređenje zdravlja obrazovanjem suvremenih zdravstvenih stručnjaka, osposobljenih za rad u sustavu zdravstvene zaštite, javno-zdravstvenim i istraživačkim institucijama, glavna je uloga Fakulteta. 

 

NOVA WEB STRANICA:

http://www.pharma.unizg.hr/

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..