Osnovana Radna skupina za sigurnosne informacije i klinička ispitivanja pri HFD-u; Poziv svim zainteresiranima na učlanjenje! Hrvatska

SOURCE: http://www.usretina.com/wp-content/uploads/2015/11/USRetina_Website2_ClinicalTrials_Patient_01.jpg

Iznimno nam je zadovoljstvo obavijestiti Vas kako je pri Hrvatskom farmaceutskom društvu osnovana Radna skupina za sigurnosne informacije i klinička ispitivanja.

Radna skupina djelovat će unutar Sekcije za farmaceutsku regulativu HFD-a. Voditelj Radne skupine je mag.pharm. Anja Kos Petrak, mag. pharm.

Tijekom rada u području vezanom uz farmakovigilanciju i klinička ispitivanja, uvidjela se potreba za dodatnom komunikacijom, razmjenom znanja i iskustva unutar strukovne institucionalne platforme kao što je Hrvatsko farmaceutsko društvo. Bavljenje temama sigurnosti lijekova, medicinskih proizvoda, kozmetike i dodataka prehrani tijekom njihovog cijelog životnog ciklusa s posebnim naglaskom na klinička ispitivanja lijekova i med. proizvoda, bilo bi u svrhu osvješćivanja zajednice o bitnim sigurnosnim i zdravstvenim pitanjima.

 

Iznimno nam je zadovoljstvo obavijestiti Vas kako je pri Hrvatskom farmaceutskom društvu osnovana Radna skupina za sigurnosne informacije i klinička ispitivanja.

Radna skupina djelovat će unutar Sekcije za farmaceutsku regulativu HFD-a. Voditelj Radne skupine je mag.pharm. Anja Kos Petrak, mag. pharm.

Tijekom rada u području vezanom uz farmakovigilanciju i klinička ispitivanja, uvidjela se potreba za dodatnom komunikacijom, razmjenom znanja i iskustva unutar strukovne institucionalne platforme kao što je Hrvatsko farmaceutsko društvo. Bavljenje temama sigurnosti lijekova, medicinskih proizvoda, kozmetike i dodataka prehrani tijekom njihovog cijelog životnog ciklusa s posebnim naglaskom na klinička ispitivanja lijekova i med. proizvoda, bilo bi u svrhu osvješćivanja zajednice o bitnim sigurnosnim i zdravstvenim pitanjima.

 

Najvažnije ciljeve koje ova radna skupina kroz svoje aktivnosti i rad želi postići su:

 

 • Isticanje važnosti  sigurne i djelotvorne primjene lijekova, medicinskih proizvoda, kozmetike te dodataka prehrani tijekom cijelog životnog ciklusa;
 • Naglašavanje važnosti prijavljivanja i praćenja nuspojava kao vrijednog izvora informacija posebice tijekom postmarketinške faze;
 • Poseban naglasak na znanstveno- istraživačku medicinu te praćenje sigurnosnih informacija u kliničkim ispitivanjima uz pisanje pripadajuće dokumentacije;
 • Povezivanje sudionika iz različitih sektora te razmjena stečenih znanja i iskustva iz navedenih područja, uključujući i tek nadolazeće specifične prilagodbe i zahtjeve iz nacionalne i europske regulative što također uključuje zakonodavstvo s područja kliničkih ispitivanja;
 • Organiziranje edukacija u sklopu društva za zdravstvene djelatnike i članove farmaceutske industrije;
 • Osvješćivanje stanovništva o bitnim sigurnosnim i zdravstvenim pitanjima s krajnjim ciljem da pacijentima budu dostupni sigurniji i djelotvorniji lijekovi, medicinski i kozmetički proizvodi te dodaci prehrani;
 • Poticanje pacijenata i zdravstvenih djelatnika, kroz razne projekte, na prijavljivanje nuspojava kao jedne od temeljnih mjera za povećanje sigurnosti primjene terapije;
 • Sudjelovanje  u oblikovanju nacionalne regulative kada god je to primjenjivo.

 

 

Prijedlog plana aktivnosti za 2016.-2017. je slijedeći:

 • Određivanje specifičnih tema i najaktualnijihh pitanja  iz zadanog područja interesa za tekuću godinu;
 • Održavanje redovitih dobro definiranih sastanaka članova radne skupine;
 • Objavljivanje novosti iz područja GVP-a, kliničkih ispitivanja ili  iz područja druge relevantne nacionalne ili europske regulative na portalu Farmaceut.org;
 • Održavanje diskusija u vidu okruglog stola o novostima u GVP-u, kliničkim ispitivanjima  i drugoj relevantnoj zakonskoj regulativi;
 • Organizacija stručnog  foruma o specifičnim temama/pitanjima s ciljem razmjene znanja i iskustva;
 • Održavanje i sudjelovanje u edukacijama od područja interesa ili poticanje na iste ako situacija ukaže.

 

 

KAKO SUDJELOVATI U RADU I AKTIVNOSTIMA RADNE SKUPINE?

 

Svi koji žele sudjelovati u radu i aktivnostima Radne skupine za sigurnosne informacije i klinička ispitivanja, ukoliko nisu, trebaju postati članovima Hrvatskog farmaceutskog društva (magistri farmacije- redoviti članovi, svi ostali kolege- pridruženi članovi).

Više informacija o angažmanu na 091 2420 869 (Anja Kos Petrak, mag. pharm., voditeljica Radne skupine) ili info@farmaceut.org .

Ispunite pristupnicu Hrvatskog farmaceutskog društva OVDJE.

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..