Onkološko ljekarništvo u Hrvatskoj - budućnost koja obećava Hrvatska

Onkološko ljekarništvo u Hrvatskoj - budućnost koja obećava

9. radni sastanak Radne skupine za onkološko ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva, održan u sklopu 3. kongresa Hrvatskog društva za internističku onkologiju Hrvatskog liječničkog zbora, okupio je preko 240 sudionika, među kojima je bilo 18 sudionika iz inozemstva, čime je i brojčano i sadržajno nadmašio prošlogodišnji 8. radni sastanak na kojem je bilo prisutno 150 sudionika, što ukazuje na sve veće zanimanje za ovim biomedicinskim područjem.
Tijekom trodnevnog održavanja značajni naglasak je stavljen na kolaborativnu praksu svih zdravstvenih stručnjaka i njihovom angažmanu u timskom radu i međusobnoj učinkovitijoj suradnji, sa ciljem poboljšanja terapijskih ishoda kod pacijenata.

 

 

Krajem studenog (19. studenog) u Zagrebu je održan 9. radni sastanak Radne skupine za onkološko ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva, u sklopu 3. kongresa Hrvatskog društva za internističku onkologiju Hrvatskog liječničkog zbora.

Ovaj trodnevni stručno-znanstveni skup okupio je preko 240 sudionika, među kojima je bilo 18 sudionika iz inozemstva, čime je i brojčano i sadržajno nadmašio prošlogodišnji 8. radni sastanak na kojem je bilo prisutno 150 sudionika, što ukazuje na sve veće zanimanje za ovim biomedicinskim područjem.

 

3. Kongres hrv. društva za int. onkologiju i 9. Radni sastanak Radne skupine za onkol. ljekarništvo HFD-a

 

Zahvaljujući podršci farmaceutskih tvrtki, uspješno je održano i 8 satelitskih simpozija, prilikom kojih su predstavljene najrecentnije biomedicinske inovacije, uz postersku sekciju s 34 postera, čime se značajno doprinijelo kvaliteti stručno-znanstvenog dijela.

Tijekom trodnevnog održavanja značajni naglasak je stavljen na kolaborativnu praksu svih zdravstvenih stručnjaka i njihovom angažmanu u timskom radu i međusobnoj učinkovitijoj suradnji, sa ciljem poboljšanja terapijskih ishoda kod pacijenata.

 

 

Shodno tome, kao predavači su bili prisutni i ostali zdravstveni stručnjaci koji su izložili svoja znanja i iskustvo u radu s onkološkim pacijentima, kao što su onkološke medicinske sestre i medicinski biokemičari, uz suradnju s onkološkim liječnicima i kliničkim farmaceutima, čime se ovaj multidisciplinarni tim pokazao kao jedinstvena uspješna kombinacija na dobrobit liječenja pacijenata.

Radionice su bile jedinstvena prigoda da se raspravlja o nekoliko različitih tema, od analize kliničkih studija, farmakoekonomskih analiza ljekarničkih intervencija kroz prikaze slučajeva, farmakogenetska testiranja (personalizirani pristup kod kolonorektalnih karcinoma), pa sve do seksualnog zdravlja i psihološkog pristupa seksualnosti kod onkoloških pacijenata. Potonja tema iznimno je važna no jednako tako je i rijetko spominjana među zdravstvenim djelatnicima, stoga je prenošenje informacija o utjecaju novih terapijskih opcija na spolni život onkoloških pacijenata nadmašila očekivanja svih sudionika.

Predavači su tijekom kongresnih predavanja izložili najaktualnije teme u onkologiji kao što su heterogenost tumora, imunoonkologija, primjena medicinske konoplje, kvaliteta života onkoloških pacijenata, geni povezani s nastankom raka, očuvanje fertiliteta u oboljelih pacijenata. Ujedno su predstavljeni i najvažniji zaključci Europskog društva za medicinsku onkologiju (ESMO), Europskog udruženja za rak (ECCO) i Američkog društva za kliničku onkologiju (ASCO), vezani uz istraživanje i liječenje karcinoma.

 

 

Okrugli stol za ljekarnike okupio je veliki broj kolega s različitih područja farmacije, koji su bili aktinvo uključeni u konstruktivnu raspravu i izmjenu mišljenja o načinu na koji farmaceutska struka može biti uključena u područje onkologije i koji su koraci koje treba poduzeti kako bi se poboljšao doprinos i angažman struke.

Kongres je iznjedrio i mnogobrojna pitanja među onkološkim stručnjacima o kojima će zasigurno biti riječi i na nadolazećim stručnim skupovima. Uzevši u obzir sve veći broj sudionika i predavača na ovakvim skupovima, može se zaključiti kako postoji sve veće zanimanje za onkologijom i onkološkim ljekarništvom u Hrvatskoj, stoga pozivamo sve zainteresirane da se pridruže izmjeni ideja i donošenju odluka u svibnju 2016. godine u Dubrovniku, na Europskom kongresu onkološkog ljekarništva (ECOP).

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..