Objavljen edukativni letak za korisnice hitne kontracepcije Hrvatska

Objavljen edukativni letak za korisnice hitne kontracepcije

Hrvatsko farmaceutsko društvo i Hrvatsko društvo za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju Hrvatskog liječničkog zbora su kreirali edukativni letak za korisnice hitne kontracepcije na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo i Hrvatsko društvo za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju Hrvatskog liječničkog zbora su kreirali edukativni letak za korisnice hitne kontracepcije na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

Isti letak koji se nalazi u prilogu ljekarnici mogu isprintati i davati pacijenticama koje žele uz redovno usmeno savjetovanje imati uz sebe dodatne pisane informacije prilikom izdavanja oralne hitne kontracepcije, kada za to postoji opravdani razlog.

Letak je, osim na hrvatskom, dostupan i na stranim jezicima (na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku) što će svakako doprinijeti kvaliteti pružanja zdravstvene skrbi u suradnji ljekarnika i ginekologa, na područjima gdje je veliki broj pacijentica iz inozemstva.

Letak za print na nekoliko stranih jezika možete downloadati na linku niže te printati za svoje pacijentice.

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..