Obavijest o produljenju roka za prijavu sažetaka za Kongres farmacije u Dubrovniku 2019. Hrvatska

https://www.101viajes.com/sites/default/files/murallas-dubrovnik.jpg

Rok za slanje sažetaka za Kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem produljen je do 20. prosinca 2018.

 

Rok za slanje sažetaka za Kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem produljen  je do 20. prosinca 2018.

Autori će biti obaviješteni o prihvaćanju i uvrštenju rada u program do 10. siječnja 2018.

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..