Najava stručnog skupa FARMEBS 2015.- 4. simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatska

Najava stručnog skupa FARMEBS 2015.- 4. simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizira, sada već tradicionalni, 4. simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije FARMEBS 2015. Znanstveni program FARMEBS 2015 izvodit će se kroz plenarno predavanje, predavanje pod pokroviteljstvom i brojna studentska predavanja. Osim znanstvenog dijela, FARMEBS 2015 izvrsna je prilika za razmjenu mišljenja i iskustva te upoznavanje, druženje i povezivanje studenata različitih godina studija i/ili različitih studijskih programa.

 

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizira, sada  već tradicionalni, 4. simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije FARMEBS 2015.

Simpozij će se održati 30. svibnja 2015. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, A. Kovačića 1, u velikoj predavaonici s početkom u 13.00 sati.

Znanstveni program FARMEBS 2015 izvodit će se kroz plenarno predavanje, predavanje pod pokroviteljstvom i brojna studentska predavanja. Studenti diplomskih i poslijediplomskih studija Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prikazat će aktualna istraživanja u okviru studentskih i doktorskih radova te radova za Rektorovu i Dekanovu nagradu.

Osim znanstvenog dijela, FARMEBS 2015 izvrsna je prilika za razmjenu mišljenja i iskustva te upoznavanje, druženje i povezivanje studenata različitih godina studija i/ili različitih studijskih programa.

Više o simpoziju dostupno je na: http://farmebs.pharma.hr/SIMPOZIJ.html

 

 

ORGANIZATOR FARMEBS 2015

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR FARMEBS 2015

Ivana Perković, predsjednica

Davor Šakić, tajnik

Barbara Fumić

Matija Poljak, PharmaS

Ana Prkačin, Studentski zbor, podružnica Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Teo Morožin, Studentski zbor, podružnica Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Ana Cvetko, Studentski zbor, podružnica Farmaceutsko-biokemijski fakultet

 

ZNANSTVENI ODBOR FARMEBS 2015

Mirela Matić

Miranda Sertić

Anita Somborac Bačura

Marija Kindl

Zora Palac

Kristina Pavić

 

POČASNI ZNANSTVENI ODBOR FARMEBS 2015

Jerka Dumić, dekanica

Sanda Vladimir Knežević, prodekanica za znanost

Lidija Bach-Rojecky, prodekanica za nastavu

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..