Kompetencije magistra farmacije pri izdavanju istovrsnih lijekova Hrvatska

Kompetencije magistra farmacije pri izdavanju istovrsnih lijekova

Magistar farmacije visoko je obrazovani stručnjak za lijekove. Stjecanjem licence za samostalni rad postaje dio zdravstvenog tima i kvalificiran je pružati odgovarajuću skrb o pacijentima koja podrazumijeva, između ostalog, informiranje i savjetovanje o djelovanju i ispravnoj primjeni lijekova te praćenje tijeka i ishoda terapije. Stručnost i kompetentnost u području istraživanja, dizajniranja i razvoja lijekova, te osiguravanja učinkovite i sigurne farmakoterapije stječe i razvija kroz petogodišnji multidisciplinarni studijski program...

 

 

Magistar farmacije visoko je obrazovani stručnjak za lijekove. Stjecanjem licence za samostalni rad postaje dio zdravstvenog tima i kvalificiran je pružati odgovarajuću skrb o pacijentima koja podrazumijeva, između ostalog, informiranje i savjetovanje o djelovanju i ispravnoj primjeni lijekova te praćenje tijeka i ishoda terapije. Stručnost i kompetentnost u području istraživanja, dizajniranja i razvoja lijekova, te osiguravanja učinkovite i sigurne farmakoterapije stječe i razvija kroz petogodišnji multidisciplinarni studijski program.

 

Specifično farmaceutsko znanje o lijekovima razlikuje ga od ostalih zdravstvenih stručnjaka te čini nezaobilaznim sudionikom tima koji skrbi o bolesniku i sudjeluje u provođenju racionalne farmakoterapije.

 

Racionalna farmakoterapija ne uključuje samo odabir optimalnog lijeka u odgovarajućoj dozi za bolesnika s određenom indikacijom, već je nužno da počiva na širokom znanju o primijenjenom lijeku kao gotovom farmaceutskom proizvodu kojeg čine djelatna tvar(i), te ostale pomoćne tvari. Prilikom odabira optimalnog lijeka od iznimne je važnosti za uspješnost terapije odabrati i najprikladniji farmaceutski oblik uzevši u obzir posebnosti i osobine bolesnika kojem je namijenjen.

 

Magistar farmacije nije samo isporučitelj lijekova, on je posljednja karika u lancu koji kroz komunikaciju s bolesnikom i drugim zdravstvenim stručnjacima savjetuje, prepoznaje terapijske i druge probleme, predlaže i planira odgovarajuća rješenja, upozorava na pogreške, korigira uočene nepravilnosti te sprječava štetne i neželjene posljedice neodgovarajuće primjene lijeka, a sukladno djelokrugu svoga rada.

 

Odabir i izdavanje istovrsnih lijekova spada u domenu postupanja za koje je magistar farmacije kompetentan i koje može provoditi samostalno i odgovorno. Prema definiciji u Zakonu o lijekovima (N.N. 76/13) istovrsni lijek ima isti kvalitativan i kvantitativan sastav djelatnih tvari kao drugi lijek originalnog proizvođača, jednak farmaceutski oblik i jednakovrijednu bioraspoloživost odnosno bioekvivalenciju. Ova jednostavna definicija sadrži tri ključna pojma - bioekvivalencija, bioraspoloživost, „jednak farmaceutski oblik“, koje je potrebno u potpunosti razumjeti kako bi se razumjelo značenje riječi istovrsnost.

 

Magistar farmacije jedini je zdravstveni stručnjak koji kroz svoju edukaciju stječe znanja potrebna za razumijevanje postupaka ispitivanja bioraspoloživosti, koji studira povezanost procesa apsorpcije, raspodjele, metabolizma i eliminacije lijeka s učinkovitošću i sigurnošću njegove primjene. Magistar farmacije razumije razliku između farmaceutskih oblika, njihovih svojstava, načela i tehnologije izrade, kontrole ispravnosti; proučava pomoćne tvari te može procijeniti njihov utjecaj na djelovanje i stabilnost farmaceutskih oblika lijekova.

 

Ta specifična farmaceutska znanja o lijekovima daju mu kredibilitet da aktivno sudjeluje u provođenju farmakoterapije, preuzimanju odgovornosti za postupanja za koja je kompetentan u domeni izdavanja istovrsnih lijekova te time pridonese učinkovitijem i racionalnijem sustavu skrbi o bolesnicima.

 

 

Prodekanica za nastavu:

Izv. prof. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Dekanica:

Prof. dr. sc. Jerka Dumić

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..