Komentari Hrvatskog farmaceutskog društva i Hrvatske ljekarničke komore na eSavjetovanje o nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o zdravstvenoj zaštiti Hrvatska

Komentari Hrvatskog farmaceutskog društva i Hrvatske ljekarničke komore na eSavjetovanje o nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o zdravstvenoj zaštiti

U prilogu pročitajte komentare Hrvatskog farmaceutskog društva i Hrvatske ljekarničke komore na eSavjetovanje o nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o zdravstvenoj zaštiti

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo

Dajemo pozitivno mišljenje na nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o zdravstvenoj zaštiti (u daljem tekstu: Zakon) uz generalnu napomenu da se prvenstveno treba raditi na izradi prijedloga nacrta novog cjelovitog Zakona, a ne da se ide u kreiranje i donošenje parcijalnih izmjena i dopuna odredbi postojećeg Zakona.

Koncept i sadržaj novog Zakona treba osigurati bolju dostupnost, kvalitetu i izvrsnost te učinkovitu integriranost svih zdravstvenih sadržaja i razina ZZ, kao i optimalna i održiva prava i odgovornost zdravstvenih radnika i pacijenata.

Nužno je predvidjeti i organizacijske oblike u našem zdravstvu koji su primjereniji i racionalniji u današnjem trenutku razvoja sustava hrvatskog zdravstva, uz maksimalno zadržavanje javno-socijalne komponente zdravstva i solidarnosti u pružanju i financiranju zdravstvene zaštite/skrbi.

Kroz poseban sadržajni dio Zakona treba predvidjeti i razvojne zadaće zdravstvenog sustava u unaprjeđenju pružanja zdravstvene skrbi, obzirom na specifične demografske i epidemiološke trendove u Hrvatskoj i u okruženju. Izravno vezano za ljekarničku djelatnost, kao neizostavni dio zdravstvene djelatnosti, u Zakonu treba jasnije definirati prošireno uključivanje te djelatnosti, kao i samog magistra farmacije, u one zdravstvene intervencije na svim razinama ZZ, koje nam sve više ostvaruju stalne i mjerljive ishode/rezultate liječenja. Tu mislimo i na organizirano te optimalno uključivanje te djelatnosti u javno-zdravstvene preventivne programe i mjere, palijativnu skrb, socijalno-medicinske programe i dr.

Osim toga nužno je riješiti i pitanje zakupa u privatnoj ljekarničkoj praksi te brisati ograničenje u zapošljavanju magistara farmacije u tom obliku djelatnosti.

Zakonom je nužno urediti specifičnosti obavljanja djelatnosti u ruralnim područjima te područje temeljnih i trajnih edukacija i školovanja zdravstvenih radnika kao i područje prekvalifikacije, koliko to dopušta ova legislativna materija.

 

 

Hrvatska ljekarnička komora 

Zbog dosadašnjih desetak izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti kao i mnogih neriješenih problema s kojima se susreće kako zdravstvo tako i ljekarništvo, Hrvatska ljekarnička komora smatra najboljim rješenjem donošenje novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u cilju razvoja i što kvalitetnijeg obavljanja ljekarničke djelatnosti potrebno je:

- prepoznati i definirati magistra farmacije kao zdravstvenog radnika koji uz ostale zdravstvene radnike sudjeluje u sveobuhvatnoj, kontinuiranoj i dostupnoj zdravstvenoj zaštiti. Magistri farmacije su najdostupniji visokoškolsko educirani zdravstveni radnici i nezaobilazni su sudionici u promicanju zdravlja, sprječavanju bolesti i provođenju pojedinačnih mjera zdravstvene zaštite.

- obavljanje privatne ljekarničke prakse temeljem zakupa je pravno neuređeno i kao takvo veliki teret ne samo zakupcima već i Ministarstvu zdravstva. Magistru farmacije koji obavlja privatnu ljekarničku praksu temeljem zakupa i koji je godinama izložen pravnoj nesigurnosti u pogledu svog statusa i položaja u zdravstvenom sustavu, neophodno je odrediti uvjete nastavka obavljanja privatne prakse u prostorima domova zdravlja ili ljekarničkih zdravstvenih ustanova, odnosno omogućiti mu ravnopravan status u odnosu na druge zdravstvene radnike koji obavljaju privatnu praksu. Također je potrebno ovim Zakonom odrediti i uvjete za magistre farmacije zakupce koji ne žele nastaviti obavljati privatnu praksu i uvjete pod kojima će se otkupiti njihove zalihe lijekova, riješiti pitanje ugovora o radu njihovih zaposlenika..

- uvesti magistra farmacije u prošireni tim u pružanju palijativne skrbi. Procjena terapije, pogotovo kod polipragmazije što se često događa kod ove grupe pacijenata te prilagodbe oblika lijeka, odnosno izrada magistralno pripremljenog lijek za posebne potrebe određenog pacijenta, uporaba dodataka prehrani i izbor istih i dr. iz djelokruga rada magistra farmacije neophodno je za provođenje palijativne skrbi.

- brisati ograničenje zapošljavanja zdravstvenih radnika u privatnoj praksi te tako omogućiti još kvalitetnije pružanje zdravstvene usluge,

- utvrditi detaljne uvjete za provođenje prekvalifikacije za zdravstvene radnike. Hrvatska ljekarnička komora je upozorena na prekvalifikacije u zvanje farmaceutski tehničar koje se odvijaju u skraćenom programu u odnosu na satnicu i sadržaj propisan za program redovitog školovanja u Republici Hrvatskoj. Budući da je farmaceutski tehničar neizostavan dio tima u ljekarni te u prisutnosti magistra farmacije sudjeluje u pružanju zdravstvene ljekarničke skrbi koja je od interesa za Republiku Hrvatsku, važno je da školovanje budućih zdravstvenih radnika bilo u redovitom školovanju ili u naknadnoj prekvalifikaciji odgovara istim zahtjevima struke.

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..