Komentar Hrvatskog farmaceutskog društva na eSavjetovanju o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima Hrvatska

Komentar Hrvatskog farmaceutskog društva na eSavjetovanju o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima

Hrvatskog farmaceutsko društvo sudjelovalo je na eSavjetovanju o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima. U prilogu možete pročitati komentar...

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo

Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD), kao zainteresirana strana, daje pozitivno mišljenje na prethodnu procjenu MZ RH vezano za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima, kako bi se u RH bolje i optimalno za naše uvjete uredio pravni okvir regulacije cijena lijekova. To je nužno u svrhu transparentnosti procesa referenciranja najviših dozvoljenih cijena lijekova, održivosti sustava zdravstvenog osiguranja te bolje dostupnosti esnecijalnih i modernih lijekova za farmakoterapiju. S obzirom da se ovaj proces među ostalim temelji i na Zakonu o procjeni učinaka propisa (NN 44/17), koji u čl. 13. propisuje mogućnost osnivanje radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona, predlažemo vam da u istu uključite i farmaceutske eksperte-predstavnike HFD i HLJK. Ujedno vam ističemo i ostale sadržajne elemente našeg stručnog mišljenja na temu ove prethodne procjene: a) Agencija za lijekove i medicinske proizvode mora temeljem kriterija koji će biti propisani odredbama posebnog Pravilnika (kojeg treba predvidjeti i propisati u nacrtu prijedloga ovog Zakona te ga iza toga donijeti u najkraćem roku) utvrditi najvišu dozvoljenu cijenu lijeka, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u daljnjem postupku može temeljem ugovora sklopljenog s nositeljem odobrenja za stavljanje u promet/veledrogerijom kao uvoznikom ugovoriti i nižu cijenu od utvrđene najviše dozvoljene cijene lijeka,. b) Pravilnikom naznačenim u prethodnom navodu treba propisati i realan rok (odgoda primjene od 45-60 dana od dana objave) za primjenu novih odobrenih cijena lijekova odnosno obvezu da negativnu razliku nivelacije novih cijena lijekova sa zatečenim količinama na zalihama u ljekarničkim zdravstvenim ustanovama/ljekarnama pokriva/refundira nositelj odobrenja za stavljanje u promet/veledrogerija kao uvoznik, c) radi sveobuhvatnog reguliranja/uređenja i predvidljivosti područja lijekova i farmakoterapije u RH predlažemo izradu strateškog dokumenta Nacionalne politike lijekova RH 2017. - 2022., kojim bi se definirali svi ciljevi, sustavne i operativne mijere i smjernice u ovom važnom području za funkcioniranje našeg zdravstvenog sustava, a među ostalim i dugoročno za podpodručje uređivanja cijena lijekova, fiskalnih davanja i prometa lijekova.

 

 

Hrvatska ljekarnička komora

Hrvatska ljekarnička komora podržava prijedlog uspostave novog sustava određivanja cijena lijekova u kojem bi Agencija za lijekove i medicinske proizvode utvrđivala najvišu dozvoljenu cijenu lijeka, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u daljnjem postupku mogao bi na temelju ugovora sklopljenog između nositelja odobrenja za stavljanje u promet ili veleprodaje ugovoriti i nižu cijenu od utvrđene najviše dozvoljene cijene lijeka. Ujedno smatramo važnim naglasiti potrebu rješavanja sljedećih pitanja: - potrebno je posebnim aktom jasno i transparentno propisati uvjete za određivanje cijene lijeka - potrebno je ujednačiti iznos poreza na dodanu vrijednost za sve lijekove, neovisno radi li se o receptnim ili bezreceptnim lijekovima - razliku u nivelaciji cijene dužan je pokriti nositelj odobrenja, s time da prilikom objave važećih lista lijekova treba voditi računa o datumu javne objave istih, odnosno kasnijoj primjeni (npr. odgoda od 60 dana) kako bi se moglo uskladiti poslovanje.

 

 

Inovativna farmaceutska inicijativa

Kao zainteresirana strana, Inovativna farmaceutska inicijativa, udruženje koje okuplja farmaceutske kompanije koje drže 60% tržišta lijekova u RH, pozdravljamo ovu najavu donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima kroz ovaj postupak prethodne procjene nacrta prijedloga zakona. Napominjemo da posjedujemo ekspertizu, te da smo više puta predlagali promjenu zakona, kako bi pravni okvir regulacije lijekova u RH bio predvidiv, transparentan i provediv, a sve u svrhu održivosti sustava i dostupnosti lijekova pacijentima. S obzirom da se ovaj proces temelji na Zakonu o procjeni učinaka propisa (NN 44/17), koji u čl. 13. propisuje mogućnost osnivanje radne skupine za izradu Iskaza o procjeni učinaka propisa i samog nacrta prijedloga zakona, molimo da se osnuje takva radna skupina, te da u istu budemo uključeni , pa se unaprijed veselimo radu na tom području.

 

 

VIŠE O OVOM eSAVJETOVANJU:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5696

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..