Izjava Izvršne direktorice Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD) o bezreceptnom izdavanju hitnog kontraceptiva EllaOne Hrvatska

Izjava Izvršne direktorice Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD) o bezreceptnom izdavanju hitnog kontraceptiva EllaOne

Nakon što je HALMED objavio vijest da je Europska komisija (EK), temeljem preporuke Europske agencije za lijekove (EMA), donijela provedbenu odluku o promjeni načina izdavanja hitnog kontraceptiva ellaOne iz receptnog u bezreceptni način izdavanja, koja je obvezujuća za zemlje članice EU, Hrvatsko farmaceusko društvo je u suradnji s Hrvatskim društvom za ginekološku endokrinologiju i i humanu reprodukciju organiziralo Tečaj stručnog usavršavanja ljekarnika s temom “Hitna kontracepcija u ljekarničkoj praksi: praktične implikacije odluke EK o bezreceptnom izdavanju”.
Tijekom tečaja nije bilo govora o posebnim smjernicama za izdavanje ellaOne niti o obveznom formularu koje je nakon završetka Tečaja stručnog usavršavanja “Hitna kontracepcija u ljekarničkoj praksi: praktične implikacije odluke EK o bezreceptnom izdavanju” objavila Hrvatska ljekarnička komora. HFD nije bilo upoznato sa Smjernicama za izdavanje lijeka ellaOne niti s točnim izgledom formulara za izdavanje lijeka.
I dalje stojimo iza svih naputaka koje smo prenijeli polaznicima Tečaja. Smjernice HLJK ne možemo prihvatiti primarno stoga što nemaju uporišta u relevantnom hrvatskom niti europskom zakonodavstvu. Nadalje, smjernice HLJK smatramo neprovedivim u praksi.

 

 

Nakon što je HALMED objavio vijest da je Europska komisija (EK), temeljem preporuke Europske agencije za lijekove (EMA), donijela provedbenu odluku o promjeni načina izdavanja hitnog kontraceptiva ellaOne iz receptnog u bezreceptni način izdavanja, koja je obvezujuća za zemlje članice EU, Hrvatsko farmaceusko društvo je u suradnji s Hrvatskim društvom za ginekološku endokrinologiju i i humanu reprodukciju organiziralo Tečaj  stručnog usavršavanja ljekarnika s temom “Hitna kontracepcija u ljekarničkoj praksi: praktične implikacije odluke EK o bezreceptnom izdavanju”. Tečajevi su bodovani od strane Hrvatske ljekarničke komore sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja magistara farmacije. Održani su u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, u razdoblju od veljače – travnja 2015, a prisustvovati su mogli svi zainteresirani ljekarnici. Tečaj je završilo oko 400 ljekarnika.

 

 

Predavačice na tečaju bile su prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani, predsjednica Hrvatskog društva za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju, članica upravnog odbora Hrvatskog društva ginekologa i opstetričara i članica Upravnog odbora Europskog društva za kontracepciju,  i prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn, članica Upravnog odbora Hrvatskog društva za ginekološku endokrinologiju I humanu reprodukciju te predsjednica Hrvatskog društva za menopauzu. Njihova predavanja su obuhvatila ključne poruke Smjernica o oralnoj hitnoj kontracepciji HDGEHR s posebnim naglaskom na mehanizam djelovanja hitne kontracepcije, te detaljni pregled djelotvornosti i sigurnosti primjene dostupnih metoda hitne kontracepcije (HK).

 

Ulogu ljekarnika u primjeni hitne kontracepcije iscrpno je izlagala dr. sc. Arijana Meštrović kroz usporedni prikaz ključnih elemenata iz Sažetaka opisa svojstava lijeka u RH dostupnih oralnih hitnih kontraceptiva.

 

Pregled statusa i uporabe hitne kontracepcije u Europskoj uniji, ključne elemente regulacijskog okvira promjene režima izdavanja lijeka ellaOne iz receptnog u bezreceptni, te pregled strukturiranih spoznja o učincima bezreceptnog izdavanja hitne kontracepcije na spolno ponašanje, kontracepcijske navike i populacijske ishode izložila je dr.med. Lejla Bosak, mag.sc.oec, generalna direktorica tvrtke Arenda d.o.o., lokalnog predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u EU, tvrtke Laboratorie HRA Pharma.

 

Tijekom praktične radionice dr.sc. Arijana Meštrović prikazala je prijedlog dobrovoljnog anonimnog protokola kao pomoć ljekarnicima u izdavanju hitne kontracepcije, s posebnim naglaskom na važnost savjetovanja korisnica hitne kontracepcije o načinu korištenja hitne kontracepcije i prednostima redovite kontracepcije. Simulirani su i rješavani primjeri iz prakse uz sudjelovanje svih predavača.

 

Tijekom tečaja nije bilo govora o posebnim smjernicama za izdavanje ellaOne niti o obveznom  formularu koje je nakon završetka Tečaja stručnog usavršavanja “Hitna kontracepcija u ljekarničkoj praksi: praktične implikacije odluke EK o bezreceptnom izdavanju” objavila Hrvatska ljekarnička komora. Hrvatsko farmaceutsko društvo nije bilo upoznato sa Smjernicama za izdavanje lijeka ellaOne niti s točnim izgledom formulara za izdavanje lijeka koji Ministarstvo zdravlja i Hrvatska ljekarnička komora navode kao obvezujuće prilikom izdavanja lijeka.

 

I dalje stojimo iza svih naputaka koje smo prenijeli polaznicima Tečaja. Smjernice HLJK ne možemo prihvatiti primarno stoga što nemaju uporišta u relevantnom hrvatskom niti europskom zakonodavstvu. Nadalje, smjernice HLJK smatramo neprovedivim u praksi.

 

Voditeljica tečaja:

dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm.

Izvršna direktorica Hrvatskog farmaceutskog društva

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..