Hrvatska predstavila brošuru i web stranicu za kandidaturu za sjedište Europske agencije za lijekove (EMA) Hrvatska

Hrvatska predstavila brošuru i web stranicu za kandidaturu za sjedište Europske agencije za lijekove (EMA)

Javnosti je predstavljena web stranica i brošura kojom se Hrvatska predstavlja kao potencijalno sjedište za Europsku agenciju za lijekove.

 

Podsjetimo, Hrvatska se natječe za domaćinstvo sjedištu Europske agencije za lijekove (EMA), a premijer Plenković istaknuo je da su nam najveći aduti snažna tradicija javnog zdravstva i činjenica da je Hrvatska nova članica u kojoj nijedna europska agencija nema sjedište. Najveći je izazov bio pronaći odgovorajući prostor.

Prema dogovorenom postupku, zainteresirane zemlje mogu do 31. srpnja predati prijavu, odnosno kandidirati gradove koje nude za domaćinstvo agencije.

Komisija će do kraja rujna ocijeniti pristigle prijave, a onda će o tome raspravljati države članice na različitim razinama, između ostaloga i na najvišoj razini na summitu u listopadu. Konačni odabir lokacije trebao bi se obaviti na sastanku Vijeća za opće poslove u studenome. Izbor sjedišta u nekoliko krugova.

Izbor sjedišta obavit će se u nekoliko krugova. U prvom krugu svaka zemlja raspolaže sa po šest bodova. Za najbolji prijedlog može dati tri boda, za drugi dva i za treći jedan bod. Ako neki od kandidata dobije u prvom krugu od najmanje 14 zemalja članica (natpolovična većina zemalja članica) maksimalna tri boda, sjedište je njegovo. Ako to nije slučaj, pristupa se drugom krugu u kojem svaka zemlja ima jedan glas s po jednim bodom, koji može dati jednom od dva ili tri najbolja kandidata. Ako nitko u drugom krugu ne dobije 14 glasova, pristupa se trećem krugu u koji ulaze gradovi s najviše glasova. U trećem krugu dobiva onaj koji ima najveći broj glasova. U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova pristupa se izvlačenju, koje organizira trenutačno predsjedavajuća zemlja.

Osim postupka izbora, dogovoreni su i kriteriji koje trebaju zadovoljiti gradovi koji se kandidiraju. Ključni je uvjet da agencija može odmah nastaviti sa svojom redovitom aktivnošću odmah po preseljenju, dakle mora se osigurati poslovni kontinuitet.

U odluci su pobrojani i drugi kriteriji koji moraju biti zadovoljeni, poput odgovarajuće zgrade s potrebnom kvadraturom. Primjerice, sadašnje sjedište EMA-e u Londonu ima 27.000 metara četvornih površine, od čega 6000 metara četvornih otpada na urede različite površine.

Zračna luka mora biti dobro povezana s ostalim europskim prijestolnicama, a važna je i prometna povezanost zračne luke s gradskim središtem. Potrebno je također osigurati uvjete za školovanje djece zaposlenika u višejezičnim školama, odgovorajuću zdravstvenu skrb za zaposlenike i članove njihovih obitelji, kao i mogućnost zapošljavanja bračnih drugova.

Brošura je u prilogu.

Web stranicu kandidature Hrvatske (Zagreba) pogledajte OVDJE.

 

 

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..