Farmaceutsko-biokemijski fakultet aplicirao projekt FarmInova za europske fondove- Zahvala dekanice, prof. dr. sc. Jerke Dumić Hrvatska

Farmaceutsko-biokemijski fakultet aplicirao projekt FarmInova za europske fondove- Zahvala dekanice, prof. dr. sc. Jerke Dumić

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prijavio je Projekt Jačanje znanstveno-istraživačkih i inovacijskih kapaciteta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Farmlnova) temeljem Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014.-2020.
Ovim putem, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izražava zahvalnost svima koji su izrazili svoju podršku Projektu davanjem službene potpore prijavi.

 

 

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

 

obavještavamo Vas kako je Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prijavio Projekt Jačanje znanstveno-istraživačkih i inovacijskih kapaciteta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Farmlnova) temeljem Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. - 2020.

Projektom Farmlnova predviđena je adaptacija 1362 m2 prostora Fakulteta te nabava suvremene opreme, u predviđenom iznosu od 43 milijuna kuna.

Realizacijom Projekta, kroz rekonstrukciju i adaptaciju prostora te novom znanstveno-istraživačkom opremom,osigurat će se uvjeti za modernizaciju nastave na svim razinama studija (diplomskoj, doktorskoj i specijalističkoj razini) što će značajno pridonijeti kvaliteti edukacije naših mladih kolega te omogućiti da se što uspješnije nose sa izazovima tržišta rada. Projektom će se također, stvoriti preduvjeti za povećanje opsega kompetitivnih znanstvenih istraživanja i projekata nastavnika i suradnika Fakulteta te će se dati temelj za poboljšanje suradnje Fakulteta s javnim i privatnim institucijama, ali prije svega s farmaceutskom industrijom.

Ovim putem, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izražava zahvalnost svima koji su izrazili svoju podršku Projektu davanjem službene potpore prijavi.

 

  1. APIPHARMA, d.o.o.
  2. BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.
  3. JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d. 
  4. PharmaS d.o.o.
  5. PLIVA HRVATSKA d.o.o.
  6. YASENKA d.o.o.

 

Veliko hvala!

 

S poštovanjem,

 

Dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

Prof. dr. sc. Jerka Dumić

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..