Edukativni materijal : Uloga ljekarnika u liječenju hipertenzije (suplement iz časopisa Medicus) - link Hrvatska

https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwic9vuSwd_MAhWDWxQKHaQ4AhUQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fhrcak.srce.hr%2Ffile%2F177733&usg=AFQjCNHOXFAaSlu117Deqyhl0UxichTmLQ&cad=rja

Povodom Svjetskog dana hipertenzije, podsjećamo Vas na iznimno koristan edukativni materijal "Uloga ljekarnika u liječenju hipertenzije" za ovu javnozdravstvenu prigodu, a koji je objavljen 2014. godine u časopisu Medicus.

 

(tekst je preuzet Franjčić Pranjković Lj. Uloga ljekarnika u liječenju hipertenzije. Medicus. 2014. 1 (Supl 1):23. )

 

"Uloga ljekarnika savjetodavna je i edukacijska jer naglašava važnost samokontrole tlaka, pridržavanja terapije i uvođenja nefarmakoloških mjera u terapiju hipertenzije; važna je za kontrolu hipertenzije radi praćenja rezultata terapije, prepoznavanja nuspojava lijekova i moguće nesuradljivosti
pacijenata.

Informacije u ovom pregledu u skladu su s najnovijim smjernicama ESH/ESC i imaju cilj pružiti ljekarnicima osnovne informacije o hipertenziji, mjerenju tlaka i terapiji, ali i pružiti neka nova saznanja koja se razlikuju od prethodnih smjernica ESH/ESC poput npr. novih ciljnih vrijednosti arterijskog tlaka u starijih osoba, dijabetičara i visokorizičnih bolesnika. Također, upozoravaju na neizostavnu ulogu ljekarnika kao „dostupnih“ zdravstvenih radnika, koji u suradnji s drugim zdravstvenim radnicima mogu pridonijeti uspješnijem liječenju i kontroli hipertenzije."

 

KLJUČNE RIJEČI: hipertenzija, edukacija, samokontrola tlaka, smjernice, ljekarnici

 

MATERIJAL MOŽETE PROČITATI NA LINKU NIŽE:

Franjčić Pranjković Lj. Uloga ljekarnika u liječenju hipertenzije. Medicus. 2014. 1 (Supl 1):23.

 

Medicus

Broj/Number 1 (Suplement 1)
Svezak/Volume 23
Zagreb 2014, Hrvatska

 

Autor
Ljubica Frančić Pranjković, mag. pharm., univ. mag. pharm.

 

Recenzent
doc. dr. sc. Edvard Galić, specijalist internist, supspecijalist kardiolog

 

Glavna urednica
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med.

 

Izdavač:

PLIVA

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..