Depresija - Simptomi Hrvatska

Depresija - Simptomi

U europskim zemljama u dijagnosticiranju depresije koriste se kriteriji Međunarodne klasifikacije bolesti, 10. revizija (MKB-10), Svjetske zdravstvene organizacije.
MKB-10 definira 3 tipična simptoma depresivne epizode ...

 

 

U europskim zemljama u dijagnosticiranju depresije koriste se kriteriji Međunarodne klasifikacije bolesti, 10. revizija (MKB-10), Svjetske zdravstvene organizacije.

MKB-10 definira 3 tipična simptoma depresivne epizode:

  • depresivno raspoloženje
  • gubitak interesa i zadovoljstva (anhedonija)
  • smanjenje energije i povećan zamor

 

Drugi česti simptomi su:

  • poremećen san
  • smanjen apetit
  • smanjena koncentracija i pažnja
  • smanjeno samopoštovanje i samopouzdanje
  • ideje krivnje i bezvrijednosti
  • sumoran i pesimističan pogled na budućnost
  • ideje o samoozljeđivanju ili suicidu

 

Ovisno o broju i težini prisutnih simptoma kod bolesnika, ali i stupnju poremećaja funkcioniranja, depresiju možemo klasificirati prema težini kao blagu, umjerenu ili tešku.

Da bi se postavila dijagnoza blage depresivne epizode, pacijent treba imati bar četiri simptoma, od koja su dva tipična te blaži poremećaj socijalnog funkcioniranja.  Pri dijagnosticiranju umjerene depresivne epizode, pacijent treba  imati bar pet simptom pri čemu su dva tipična simptoma i umjeren poremećaj socijalnog funkcioniranja.

Ako se radi o teškoj depresivnoj epizodi, prisutno je najmanje sedam simptoma, uključujući sva tri tipična te je istodobno prisutno znatno ograničenje socijalne i radne aktivnosti.

Simptomi trebaju biti prisutni bar dva tjedna, veći dio dana, gotovo svaki dan. Također, treba postojati razlika u ponašanju osobe prije depresivne epizode i njenog trenutnog stanja.

Za procjenu težine depresivne epizode, i za praćenje stanja pacijenta koritise HAMD-17 (Hamilton Depression Rating Scale).

 

Potrebno je razlikovati depresiju od stanja tuge nakon gubika voljene osobe, osim u slučaju kada simptomi traju više od dva mjeseca te uključuju značajan poremećaj funkcioniranja.

Kod dijagnosticiranja depresije treba isključiti druge moguće psihijatrijske poremećaje (npr. bipolarni poremećaj), somatske bolesti koje mogu imitirati depresiju  (npr. kardiovaskularne bolesti, respiratorne bolesti, hipotireoza).

Mnogi lijekovi (npr. antihipertenzivi,spolni hormoni, steroidi, antipsihotici) te zlouporaba psihoaktivnih tvari (alkohol, marihuana, opijati, kokain) mogu uzrokovati depresivni poremećaj.

Također, treba procijeniti utjecaj komorbiditeta od kojih pacijent boluje.

Depresija je često prisutna uz druge psihičke poremećaje (anksioznost, bolest ovisnosti, poremećaji nagona) i tjelesne bolesti (kardiovaskularne, respiratorne bolesti, zloćudne bolesti, dijabetes i hipotireoza).

Kod starijih osoba simptome depresije teško je razlikovati od simptoma komorbiditeta od kojih pacijent boluje. Osim toga, prisutni simptomi mogu biti posljedica fiziološkog procesa starenja ili neželjene štetne reakcije primjene određenih lijekova.

 

PRIPREMILI:

Sekcija za javno ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..