Darija Kuruc, mag. pharm., spec. kliničke farmacije: Bolnički ljekarnici uključeni u važne međunarodne projekte Hrvatska

Darija Kuruc, mag. pharm., spec. kliničke farmacije: Bolnički ljekarnici uključeni u važne međunarodne projekte

Nakon što je na 1. forumu izvrsnosti u ljekarničkoj skrbi prikazala svoj proaktivan angažman u OB Koprivnica kao bolnički / klinički farmaceut kao jednu od najboljih praksi upravljanja lijekovima u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, kolegica Darija Kuruc, mag. pharm., specijalistica kliničke farmacije, upoznala nas je sa svojim angažmanom u Hrvatskom farmaceutskom društvu u okviru Sekcije za bolničko ljekarništvo i Sekcije za kliničku farmaciju i izvan granica Lijepe naše, zahvaljujući podršci predsjednica sekcija.
Čestitke kolegici Dariji Kuruc, mag. pharm., spec. kliničke farmacije na stručnom angažmanu u zdravstvenim projektima na međunarodnoj razini te predsjednicama Sekcije za kliničku farmaciju (prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca) i Sekcije za bolničko ljekarništvo (mag. pharm. Dunja Bašić, spec.) Hrvatskog farmaceutskog društva na iznimnoj aktivnosti i angažmanu svojih članova u afirmaciji struke i izvan granica Hrvatske!

 

Nakon što je na 1. forumu izvrsnosti u ljekarničkoj skrbi prikazala svoj proaktivan angažman u OB Koprivnica kao bolnički / klinički farmaceut kao jednu od najboljih praksi upravljanja lijekovima u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, kolegica Darija Kuruc, mag. pharm., specijalistica kliničke farmacije, upoznala nas je sa svojim angažmanom u Hrvatskom farmaceutskom društvu u okviru Sekcije za bolničko ljekarništvo i Sekcije za kliničku farmaciju i izvan granica Lijepe naše, zahvaljujući podršci predsjednica sekcija.

 

1. Darija Kuruc je nacionalni koordinator COST 15105 projekta vezano uz nestašicu lijekova u bolničkom sektoru na području Europe u koji je uključena prema preporuci voditeljice projekta prof. Helene Jenzer. Navedeno je vrlo bitno s obzirom da se u bolničkom sektoru koriste lijekovi koji su specifični te se ne koriste za javnu i širu potrošnju - primjer je bila defektura intravenskog oblika amoksicilina/klavulanske kiseline kada nije postojala odgovarajuća alternativna terapija, a ni jedna od bolničkih ustanova  nije bila informirana na vrijeme o navedenom problemu što je izazvalo mnogo panike i gubitka dragocjenog vremena).

(Više o projektu na: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15105 i management committee: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15105?management).

 

2. Kolegica Kuruc uključena je u razvoj definicije usklađene primjene lijekova kroz Delphi proces zajedno sa kolegama iz 21 zemlje (SAD, Australija, Velika Britanija,Njemačka, itd.) prema preporuci predsjednice Europskog udruženja bolničkih ljekarnika Joan Peppard. Također, navedeni projekt podupire i FIP. Delphi procesom nastoji se razraditi konsenzusna definicija, izjave i ključni koncepti koji bi trebali definirati "medication literacy" tj. pismenost / izobrazbu o lijekovima.

 

Čestitke kolegici Dariji Kuruc, mag. pharm., spec. kliničke farmacije na stručnom angažmanu u zdravstvenim projektima na međunarodnoj razini te predsjednicama Sekcije za kliničku farmaciju (prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca) i Sekcije za bolničko ljekarništvo (mag. pharm. Dunja Bašić, spec.) Hrvatskog farmaceutskog društva na iznimnoj aktivnosti i angažmanu svojih članova u afirmaciji struke i izvan granica Hrvatske!

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..