Brkati studeni (Movember) i stručna predavanja na Štamparovim danima Hrvatska

Brkati studeni (Movember) i stručna predavanja na Štamparovim danima

Upozoravamo na dva zanimljiva predavanja u sklopu obilježavanja Brkatog studenog na Štamparu.
Predavanja su stručnog tipa i namjenjena su medicinarima i drugim zdravstvenim profesionalcima, te su organizirana u večernjim terminima.

 

Poznajete li dovoljno suplemente u sportu i njihov utjecaj na  zdravlje natjecatelja i rekreativaca? Što znate o antidopingu?

Prepoznajete li rane znakove koji mogu utjecati na reproduktivno zdravlje muškaraca? Poznajete li postupnik za intrevenciju kod kriptorhizma i verikokoele u dječaka i mladića? 

Upozoravamo na dva zanimljiva predavanja u sklopu obilježavanja Brkatog studenog na Štamparu.

Predavanja su stručnog tipa i namjenjena su medicinarima i drugim zdravstvenim profesionalcima, te su organizirana u večernjim terminima.

 

Stručna predavanja:

23.11. 2017. Zagreb, Škola narodnog zdravlja  u 19:00 sati     

Doc. dr sc. Milan Milošević: Suplementacija u sportu i rekreaciji – rizik za zdravlje muškarca

 

30.11. 2017. Zagreb, Škola narodnog zdravlja  u 19:00 sati     

Prof. dr. sc. Vesna Jureša: Važnost preventivne zdravstvene zaštite dječaka i mladića za reproduktivno zdravlje muškaraca

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..