Aktivno sudjelovanje HFD-a na 7. kongresu ginekologa i opstetričara s međunarodnim sudjelovanjem Hrvatska

Aktivno sudjelovanje HFD-a na 7. kongresu ginekologa i opstetričara s međunarodnim sudjelovanjem

U Osijeku je od 19.-22. svibnja 2016. održan 7. hrvatski kongres ginekologa i opstetričara s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju (HDGO) Hrvatskog liječničkog zbora.
U radu Kongresa je aktivno sudjelovalo i Hrvatsko farmaceutsko društvo, te je predstavnica HFD-a i voditeljica nacionalnog edukativno-javnozdravstvenog projekta SUTRA- Samoliječenje U TRudnoći i tijekom dojenjA, Anita Galić, mag.pharm., univ.mag. managementa u zdravstvu, održala izlaganje na temu: "ZNAMO LI KAKO SE TRUDNICE U HRVATSKOJ (SAMO)LIJEČE? - VAŽNOST KOLABORATIVNE SKRBI U ZAŠTITI MAJČINSTVA I DJECE"

 

U Osijeku je od 19.-22. svibnja 2016. održan 7. hrvatski kongres ginekologa i opstetričara s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju (HDGO) Hrvatskog liječničkog zbora.

Predsjednik Kongresa, a ujedno i predsjednik HDGO-a, prof. dr. Ante Ćorušić, pozvao je prilikom svečanog otvaranja brojne sudionike da svojom nazočnošću i aktivnim sudjelovanjem u bogatom znanstveno-stručnom programu pridonesu uspjehu kongresa s ciljem proširivanja dosadašnjih iskustava i stručnih spoznaja na području ginekologije i opstetricije, a posebice u zaštiti majčinstva i djece o čemu se uvelike razgovaralo na uvodnim izlaganjima u okviru iznošenja problematike demografske budućnosti Hrvatske.

U radu Kongresa je aktivno sudjelovalo i Hrvatsko farmaceutsko društvo, te je predstavnica HFD-a i voditeljica nacionalnog edukativno-javnozdravstvenog projekta SUTRA- Samoliječenje U TRudnoći i tijekom dojenjA, Anita Galić, mag.pharm., univ.mag. managementa u zdravstvu, održala izlaganje na temu: "ZNAMO LI KAKO SE TRUDNICE U HRVATSKOJ (SAMO)LIJEČE? -  VAŽNOST KOLABORATIVNE SKRBI U ZAŠTITI MAJČINSTVA I DJECE"

         

 

Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO) je prije gotovo 2 desetljeća prva definirala pojam odgovornog samoliječenja (responsible self-medication), što nikako ne podrazumijeva izbjegavanje liječnika u sustavu traženja rješenja kod blažih zdravstvenih tegoba, nego dapače još više zahtijeva angažiranost (i informiranje) liječnika, uz suradnju sa ljekarnikom i ostalim važnim članovima medicinskog tima, u svrhu što boljeg kliničkog ishoda i izbjegavanja nuspojava i neželjenih reakcija. Samoliječenje trudnica zahtijeva posebni oprez svih zdravstvenih djelatnika koji su uključeni u perinatalnu i postnatalnu skrb zbog opasnosti od neinformiranog, neracionalnog, nekontroliranog i rizičnog uzimanja niza bezreceptnih proizvoda, čime se dovodi u pitanje izloženost djeteta lijekovima i rizičnim supstancijama!

Odgovorno samoliječenje i samoskrb se ne smiju ignorirati smatrajući se bezazlenim; riječ je o rastućem fenomenu kojeg propagiraju najrazvijeniji zdravstveni sustavi diljem svijeta da bi rasteretili troškove u zdravstvu. Štoviše, samoliječenje trudnica zahtijeva specifičnu cjeloživotnu izobrazbu zdravstvenih stručnjaka - od farmakologije konvencionalnih OTC pripravaka do suvremene farmakognozije i fitoterapije temeljene na medicinskim dokazima!

          U okviru nacionalnog javnozdravstveno-edukativnog Projekta SUTRA, koji se provodi u organizaciji Hrvatskog farmaceutskog društva pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i Agencije za lijekove i medicinske proizvode,  prikupljeni su prvi statistički podaci o obrascima ponašanja trudnica u Hrvatsko  u samoliječenju i samoskrbi koji će se prikazati, uključujući i informacije o proizvodima koje najčešće uzimaju na vlastitu ruku. Uz abuzus alkohola ili nikotina, indikativno je i da značajan udio trudnica nije vodio računa o informacijama koje su osobito važne tijekom trudnoće poput vrijednosti glukoze u krvi ili krvnog tlaka, što je važno za pravovremenu intervenciju u slučaju rizika od preklampsije, eklampsije ili gestacijskog dijabetesa.         

          Naglašena je velika potreba da se kroz kontinuiranu kolaborativnu skrb i suradnju liječnika, ljekarnika te drugih zdravstvenih suradnika, potiče edukacija i zdravstvena izobrazba trudnica uz provjerene i pouzdane informacije.

          Ovakav oblik edukacije trudnica o prednostima i rizicima samoliječenja pokazao se kao učinkoviti javnozdravstveni alat za pravovremene detekcije i sprječavanje mogućih rizika u trudnoći, koji može pridonijeti kvalitetnijoj perinatalnoj skrbi u Hrvatskoj, ali i globalno.

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..