48. Generalna skupština Europske udruge bolničkih ljekarnika (eng. European Association of Hospital Pharmacists, EAHP) Hrvatska

48. Generalna skupština Europske udruge bolničkih ljekarnika (eng. European Association of Hospital Pharmacists, EAHP)

Od 7. do 10. lipnja, 2018. održana je 48. Generalna skupština Europske udruge bolničkih ljekarnika (eng. European Association of Hospital Pharmacists, EAHP) u Bukureštu, u Rumunjskoj.
Ove godine su aktivno sudjelovale sve zemlje članice EAHP, njih 35 sa 72 prisutna delegata, pri čemu je Maltu zastupala Grčka, a Luksemburg - Belgija. Hrvatsku su predstavljali Miroslav Kota (KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb) i Darija Kuruc Poje (Opća bolnica “dr. Tomislav Bardek”, Koprivnica).

 

Od 7. do 10. lipnja, 2018. održana je 48. Generalna skupština Europske udruge bolničkih ljekarnika (eng. European Association of Hospital Pharmacists, EAHP) u Bukureštu, u  Rumunjskoj.

Ove godine su aktivno sudjelovale sve zemlje članice EAHP, njih 35 sa 72  prisutna delegata, pri čemu je Maltu zastupala Grčka, a Luksemburg - Belgija. Hrvatsku su predstavljali Miroslav Kota (KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb) i Darija Kuruc Poje (Opća bolnica “dr. Tomislav Bardek”, Koprivnica). 

 

 

Tijekom dva dana, osim redovnih izvješća, raspravljalo se  o aktualnim temama poput serijalizacije lijekova, uključivanju bolničkog farmaceuta u podizanje svjesnosti o antimikrobnoj rezistenciji, nestašici lijekova, neophodnoj ulozi farmaceuta u nabavi lijekova, pružanju informacija o biosimiliarima i zamjenjivosti i sl. 

Predavanje na temu “Exploring the future of hospital pharmacy: the times they are changing” održala je Ellen Frankfort, klinički farmaceut u Kliničkom bolničkom centru Maastrichtu,  u Nizozemskoj, koja se osvrnula na budućnost bolničkog ljekarništva, odnosno  ulogu bolničkog farmaceuta u budućnosti. Kako bi dobio što točniju sliku, njezin tim je u suradnji s vanjskim stručnjacima istražio  i analizirao trenutno stanje i literaturu  te donio slijedeće zaključke

 

  • Za što bolju zdravstvenu skrbu bolesnika potrebna je nova organizacija u zdravstvenim mrežama (glavni fokus na kliničke usluge farmaceuta)
  • Usmjeravanje farmaceuta na cjelokupni proces liječenja (npr.  izvan bolničkog okruženja poput organizacije kliničke skrbi od kuće do kuće)
  • Nove kompetencije bolničkog farmaceuta (npr. usko specijalizirana skrb poput farmacije za pulmološku onkologiju)
  • Snažna uloga nacionalnih organizacija (mrežna organizacija, dijeljenje znanja i vještina, identifikacija najboljih praksi).

 

Osim napornog rada, 48. Generalna skupština je također omogućila i izmjenu iskustava između raznih zemalja, kao i ostvarivanje lijepih kontakata.

 

 

 

Darija Kuruc

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..