1. hrvatski kongres dermatofarmacije s međunarodnim sudjelovanjem u Zagrebu Hrvatska

1. hrvatski kongres dermatofarmacije s međunarodnim sudjelovanjem u Zagrebu

U organizaciji Sekcije za kozmetologiju i dermatofarmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva uz akademskog partnera - Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, održan je 1. hrvatski kongres dermatofarmacije s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres je održan u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu od 23.-24. ožujka 2018. godine. Tema 1. hrvatskog kongresa dermatofarmacije s međunarodnim sudjelovanjem bila je "SURADLJIVOST PACIJENATA U PRIMJENI DERMATOLOŠKE TERAPIJE".
U zaključku, 1. hrvatski kongres dermatofarmacije s međunarodnim sudjelovanjem, svakako je po dojmu svih sudionika i predavača ispunio očekivanja kao događaj nakon kojeg su stekli jasniju viziju zdravstvene skrbi kada je riječ o zdravlju kože i mogućnostima suvremene terapije, na dobrobit naših pacijenata...

 

U organizaciji Sekcije za kozmetologiju i dermatofarmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva uz akademskog partnera - Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, održan je 1. hrvatski kongres dermatofarmacije s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres je održan u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu od 23.-24. ožujka 2018. godine.

 

Tema 1. hrvatskog kongresa dermatofarmacije s međunarodnim sudjelovanjem bila je "SURADLJIVOST PACIJENATA U PRIMJENI DERMATOLOŠKE TERAPIJE".

 

 

Ovim kongresom stručnoj javnosti prezentirane su nove znanstveno-stručne spoznaje na području dermatofarmacije, doprinos novih farmaceutskih tehnologija i aktivnih sastojaka u razvoju inovativnih ljekovitih i dermokozmetskih pripravaka, naglašena je važnost integrirane skrbi i multidisciplinarne suradnje liječnika (dermatologa i drugih specijalizacija), ljekarnika i pacijenata u postizanju željenih terapijskih ciljeva te su prezentirani izazovi vezani uz poboljšanje suradljivosti pacijenata u primjeni dermatološke terapije!

Sudionicima Kongresa posebno je istaknuta tematika vezana uz kvalitetu života i psihodermatološke aspekte kod posebno osjetljivih skupina pacijenata kao što su onkološki bolesnici, koji često odustaju od terapije zbog dermatoloških nuspojava i narušene kvalitete života tijekom liječenja.

 

 

Znanstveni odbor okupio je relevantne stručnjake s područja farmacije i dermatovenerologije! Podrška dermatovenerologa koji su uz farmaceute aktivno sudjelovali u Znanstvenom odboru i programu, na čelu s predsjednicom Hrvatskog dermatovenerološkog društva Hrvatsko liječničkog zbora prof. dr. sc. Mirnom Šitum, nam je bila od iznimne važnosti, jer je Kongres imao za cilj i potaknuti konstruktivniji dijalog dermatološke i farmaceutske profesije, ukazati na terapijske probleme i nedostatnu suradljivost pacijenata u primjeni propisane terapije, te postaviti čvrste temelje multidisciplinarne suradnje i cjeloživotne izobrazbe (uz predstavljanje specijalističkog poslijediplomskog studija Dermatofarmacije na FBF-u) na ovom izazovnom i vrlo progresivnom području.

 

Svojim dolaskom Kongres su podržali izaslanica Ministarstva zdravstva i pomoćnica ministra prim. dr. sc. Vera Katalinić Janković, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore, mag. pharm. Ana Soldo te predsjednica Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara, Svjetlana Jakovac, mag. oec.

 

Na samom uvodu je Anita Galić, mag. pharm., univ. mag. admin. sanit., predsjednica Sekcije za kozmetologiju i dermatofarmaciju HFD-a te Organizacijskog odbora Kongresa naglasila: "Iako stručna javnost u današnje vrijeme ima napretek mogućnosti sudjelovati na nizu stručnih skupova koji se bave ljepotom i zdravom kožom izvan naših strukovnih organizacija, te je svaka edukacija dobrodošla, program ovog regionalno jedinstvenog Kongresa nastao je kao plod rada velikog broja stručnjaka iz regije koji imaju viziju dermatofarmacije preko desetljeća i žele dati doprinos staleškoj svijesti te mogućnostima konkretnog razvoja profesije na ovom području! Ovim Kongresom želimo naznačiti nove horizonte suradnje liječničke i ljekarničke struke, ukazati da suvremena dermatofarmacija nije isključivo skin-deep nego postaje sve kompleksnija pojavom biološke terapije te je umijeće educirati se i razvijati programe podrške pacijentima na ovom području kako bismo ispunili očekivanja naših pacijenata."

 

 

Vrlo zanimljiva plenarna predavanja održali su prof. dr. sc. Mirna Šitum (KBC Sestre milosrdnice), predsjednica Hrvatskog dermatovenerološkog društva HLZ-a na temu "Suradljivost pacijenata i klijenata u dermatologiji s psihodermatološkog aspekta", te prof. dr. sc. Robert Likić (KBC Zagreb) na temu "Evolucija dermatološke terapije - pogled u budućnost bioloških lijekova", predstavljajući mnoge stručne i terapijske izazove!

 

 

Na kongresu je sudjelovalo oko 300 sudionika (magistri farmacije, doktori medicine i ostali), iz nekoliko država (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, SAD, ...). Ukupno je održano preko 85 predavanja, predstavljeno je 11 posterskih izlaganja, a mnogi predavači su uistinu vrlo cijenjeni stručnjaci s područja dermatovenerologije, kliničke farmakologije, farmakoterapije, onkološke medicine i farmacije, farmaceutske tehnologije, farmakognozije itd. Društvo psorijatičara Hrvatske bilo je vrlo aktivno te su kroz čak tri kongresna izlaganja prenijeli izazove i potrebe pacijenata, stoga hvala njihovoj predsjednici Inki Marinić i Nini Vojnić iz Upravnog odbora!

 

Zahvaljujući podršci dekana Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (FBF), prof. dr. sc. Željanu Malešu u organizaciji Kongresa, osobit znanstveni i stručni doprinos dali su predstavnici FBF-a u usmenim i posterskim izlaganjima, te brojnim kvalitetnim raspravama i sugestijama, a ujedno su naglasili mogućnosti cjeloživotne izobrazbe na poslijediplomskim studijima FBF-a u posebnom kongresnom tematskom modulu.

 

Vrlo aktivni bili su i predstavnici Studija farmacije s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, na čelu s dekanom prof. dr. sc. Darkom Modunom, sudjelujući na Kongresu s nekoliko usmenih i posterskih izlaganja, na čemu im se Organizator zahvalio.

 

 

U preko 20 tematskih cjelina, od regulative do farmakoloških aspekata i programa podrške pacijentima, predstavljena je sadržajnost područja dermatofarmacije, a osobit naglasak stavljen je na budućnost primjene inovativnih lijekova zbog čega je važno biti upoznat s novim farmakoterapijskim spoznajama.

 

Tematske cjeline bile su:

 

 • SURADLJIVOST U PRIMJENI DERMATOLOŠKE TERAPIJE ŠTO PACIJENTI ŽELE?
 • PREHRANA, SUPLEMENTACIJA I KOŽA
 • INTEGRIRANI PRISTUP U LIJEČENJU AKNE
 • SUVREMENA FITOFARMACIJA I ZDRAVLJE KOŽE
 • SIGURNOST KOZMETIČKIH PROIZVODA
 • FARMAKOEKONOMIKA I DERMATOLOŠKA TERAPIJA
 • OD PREKANCEROZNIH LEZIJA DO MELANOMA – NOVE SPOZNAJE U FOTOZAŠTITI I LIJEČENJU
 • DERMATOFARMACIJA U JAVNOM LJEKARNIŠTVU
 • NOVE SPOZNAJE U DERMOFARMACEUTSKOJ TEHNOLOGIJI
 • DERMATOFARMACIJA I EHEALTH – OD APLIKACIJA DO TELEKONZULTACIJA
 • MIKROBIOM I DERMATOFARMACIJA
 • BUDUĆNOST MAGISTRALNIH I GALENSKIH PRIPRAVAKA U DERMATOLOGIJI
 • SIGURNOSNE INFORMACIJE I KLINIČKA ISPITIVANJA U DERMATOLOGIJI
 • ONKOLOŠKI BOLESNIK I DERMATOLOŠKI ASPEKTI
 • ATOPIJSKI DERMATITIS – INTEGRIRANI PRISTUP U LIJEČENJU
 • KOMPLEKSNOST PSORIJAZE
 • TERAPIJSKE NOVOSTI U KOREKTIVNOJ DERMATOLOGIJI
 • BIOLOŠKI / BIOSLIČNI LIJEKOVI I DERMATOFARMACIJA
 • DERMATOFARMACIJA I ALERGOLOGIJA
 • PEDIJATRIJSKA DERMATOFARMACIJA
 • SLOBODNE TEME
 • POSTERSKA SEKCIJA 
 • SATELITSKI SIMPOZIJI
 • PROMOTIVNA PREDAVANJA

 

 

Zaključeno je kako je važno izmjenjivati iskustva, izazove i problematiku koja se odnosi na zdravstvenu skrb dermatoloških pacijenata ili drugih bolesnika s dermatološkim nuspojavama.

Jedan od najvažnijih zaključaka izrekao je u jednom od svojih usmenih izlaganja prof. dr. sc. Igor Francetić, doajen kliničke farmakologije- "Lijek koji se NE koristi - NE djeluje!", ukazujući na velike izazove u poboljšanju adherencije.

Budućnost u kojoj je moguće izdavanje bioloških lijekova u javnim ljekarnama (kao u nekim drugim državama), obvezuje sve dionike zdravstvenog sustava da prilagode učenje i pružanje inovativne, napredne skrbi.

 

***********************************************************************************************************************

Osvrt na Sekciju "BUDUĆNOST MAGISTRALNIH I GALENSKIH PRIPRAVAKA U DERMATOLOGIJI"

(prof. dr. sc. Mario Jug, mag. pharm.)

 

Magistralni i galenski pripravci pružaju velike mogućnosti prilagodbe ljekovitog oblika terapijskim potrebama i stanju kože pojedinog bolesnika. Kao takvi predstavljaju važno "oružje" u razvoju personalizirane medicine. No, u isto vrijeme, značajnija primjena takvih pripravaka stavlja i značajne izazove pred ljekarnike i liječnike, od kvalitete do poboljšanja adherencije. Ključni pojmovi koji moraju biti u fokusu svakog propisivača i ljekarnika su:

 • kvaliteta pripravka
 • učinkovitost pripravka
 • sigurnost primjene
 • odsustvo farmaceutski značajnih interakcija u pripravku
 • točnost doziranja.

Postizanje navedenih ciljeva zahtijeva blisku suradnju ljekarnika s dermatolozima, akademskom zajednicom i regulatornim agencijama.

 

*********************************************************************************************************************

 

Osvrt na Sekciju " ONKOLOŠKI BOLESNIK I DERMATOLOŠKI ASPEKTI"

(prof. dr. sc. Vesna Pavlica, mag. pharm.)

 

Održana sekcija je bila multidisciplinarnog karaktera i vrlo interaktivna. Zaključili smo sa okruglim stolom na kojem su sudjelovali svi zdravstveni profesionalci i predstavnici bolesnika.

Zaključeno je kako dermatološke nuspojave onkološkog liječenja, poput alopecije, sindroma šaka-stopalo, akneiformnog osipa i dr. značajno narušavaju kvalitetu života onkoloških bolesnika, Ponekad dovode do odgode ili prekida liječenja, čime svakako utječu na ishod istog.

Uloga ljekarnika u multiprofesionalnom timu ključna je za edukaciju svih sudionika u liječenju, kako bi se bolje prevenirao nastanak nuspojava ili smanjila njihova pojavnost. Poticanjem bolesnika na suradljivost, osigurava se kontinuitet liječenja i poboljšava kvaliteta bolesnikova života.

U ime Sekcije za onkološko ljekarništvo HFD-a zahvaljujemo se na pozivu i podržavamo daljnje inicijative na ovom području.

 

********************************************************************************************************************

 

 

U zaključku, 1. hrvatski kongres dermatofarmacije s međunarodnim sudjelovanjem, svakako je po dojmu svih sudionika i predavača ispunio očekivanja kao događaj nakon kojeg su stekli jasniju viziju zdravstvene skrbi kada je riječ o zdravlju kože i mogućnostima suvremene terapije, na dobrobit naših pacijenata...

 

Kongresnu Knjigu sažetaka možete prelistati u online verziji na www.farmaceut.org ili na https://issuu.com/farmaceut.org/docs/novi_core_low/158 .

Za pregledavanje Zbornika radove, možete skenirati i priloženi QR kod:

 

 

Organizacijski odbor zahvaljuje se na neizmjernoj podršci dekanu Željanu Malešu i Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao akademskom partneru, te prof. dr. sc. Mirni Šitum kao čelnoj osobi Hrvatskog dermatovenerološkog društva HLZ-a čiji su članovi aktivno sudjelovali tijekom Kongresa!

Posebna zahvala upućuje se svim članovima Znanstvenog odbora, recenzentima, doc. dr. sc. Ivanu Pepiću kao ko-uredniku Knjige sažetaka, predavačima, sudionicima i svima koji su na bilo koji način dali podršku u programu! Hvala i Hrvatskoj ljekarničkoj komori, Hrvatskom društvu farmaceutskih tehničara, Društvu psorijatičara Hrvatske s čak tri izlaganja te njihovoj predsjednici Inki Marinić, predstavnicima svih sekcija HFD-a koje su dale stručni doprinos Kongresu, Ministarstvu zdravstva RH, izlagačima iz HALMED-a i HZJZ-a, predstavnicima studenata (CPSA, MEFZG) te Uredu HFD-a.

Zahvala se upućuje tvrtki KEMIG - članu Fagron grupacije kao Zlatnom sponzoru, te svim partnerima i izlagačima bez kojih Kongres ne bi bilo moguće organizirati na ovakvoj razini: Abbvie d.o.o. , Amicus Croatia d.o.o. , Beiersdorf d.o.o., Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o., Fidifarm d.o.o. / Atlantic Pharmacentar d.o.o. , Lóreal Adria d.o.o. , Medis Adria d.o.o., Mibe Pharmaceuticals d.o.o., Oktal Pharma d.o.o., Pharmatheka Consult d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.  te Yasenka d.o.o.

 

 

 

 

FOTOGALERIJA S KONGRESA

 

 

 

Anita Galić (1), Ines Buhač (1), Marina Carević (2), Maja Jakševac Mikša (2), Mario Jug (3), Anja Kos Petrak (4), Željan Maleš (5), Vesna Pavlica (6), Ivan Pepić (1,3), Vlasta Pojatina (1), Iva Sesar (1), Jasna Stanić (1), Martina Šepetavc (7), Mirna Šitum (8), Ivona Vidić Štrac (9)

1 Izvršni odbor Sekcije za kozmetologiju i dermatofarmaciju, Hrvatsko farmaceutsko društvo

2 Hrvatsko farmaceutsko društvo

3 Zavod za farmaceutsku tehnologiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

4 Radna skupina za sigurnosne informacije i klinička ispitivanja - Sekcija za farmaceutsku regulativu, Hrvatsko farmaceutsko društvo

5 Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6 Sekcija za onkološku farmaciju, Hrvatsko farmaceutsko društvo

7 Sekcija za javno ljekarništvo, Hrvatsko farmaceutsko društvo

8 Hrvatsko dermatovenerološko društvo, Hrvatski liječnički zbor

9 Sekcija za zdravstvenu ekologiju, Hrvatsko farmaceutsko društvo

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..