Trudnoća, majčinstvo i rano djetinjstvo - integrirani pristup u (samo)liječenju (u okviru Projekta SUTRA) Tečajevi stalnog usavršavanja

U okviru Projekta SUTRA:

 

 

 

 

PROGRAM

 

08:30-09:00

Registracija

 

 

09:00-09:10

UVODNI POZDRAVI

 

09:10-09:20

TRUDNICA, MAJKA I DIJETE - INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA SKRB

doc.dr.sc. Maja Jakševac Mikša, mag.pharm.

Anita Galić, mag.pharm., univ.mag.admin.sanit.

Hrvatsko farmaceutsko društvo

 

09:20-09:40

TRANSFER SKRBI TRUDNICE - VAŽNOST MEDIKACIJSKE POVIJESTI I USKLAĐIVANJA TERAPIJE

Mateja Klarić, mag. pharm., spec. kliničke farmacije

OB Karlovac

i

Slaven Falamić, mag. pharm., spec. kliničke farmacije

Ljekarna Branka Marušić, Donji Miholjac

 

09:40-10:00

REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE I SUPLEMENTACIJA TIJEKOM TRUDNOĆE

Dr. sc. Maja Banović, dr. med., specijalist ginekologije

Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb

 

10:00-10:20

ŠTO TRUDNICA DANAS TREBA ZNATI O PORODU I PUERPERIJU?

Doc. dr. sc. Gordan Zlopaša, dr.med., prim.

Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb

 

10:20-10:40

AKUPUNKTURA U GINEKOLOGIJI I OPSTETRICIJI

Goranka Hudiček Martinčić, dr. med., spec. ginekologije

Poliklinika GynaeArs

 

10:40-11:00

Stanka za kavu

 

11:00-11:20

RACIONALNA PRIMJENA BILJNIH PRIPRAVAKA U TRUDNOĆI I DOJENJU

Doc. dr. sc. BIljana Blažeković, mag. pharm.

Prof. dr. sc. Sanda Vladimir Knežević, mag. pharm.

Zavod za farmakognoziju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

11:20-11:40

TRUDNOĆA, MAJČINSTVO I KRONIČNE BOLESTI - FARMAKOLOŠKA PERSPEKTIVA

Prof. dr. sc. Igor Francetić, dr. med., spec. interne medicine, spec. kliničke farmakologije i toksikologije

Centar za ekspertnu medicinu, Zagreb

 

11:40-12:00

DOJENJE I LIJEKOVI - OD Rx DO BEZRECEPTNIH LIJEKOVA

Dr. sc. Viktorija Erdeljić . dr. med., spec. interne medicine, klin. farmakolog

Zavod za kliničku farmakologiju, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb

 

12:00-12:20

KAKO PREPOZNATI POTREBU ZA PSIHOLOŠKOM PODRŠKOM TRUDNICAMA I MAJKAMA?

Branka Šurina, mag. pharm.

Ljekarne Zagrebačke županije

 

12:20 - 12:30

Rasprava

 

12:30-13:30

Stanka za ručak

 

13:30-13:50

ŠTO TREBA ZNATI O FARMAKOTERAPIJI U RANOM DJETINJSTVU?

Prim. dr. sc. Arnes Rešić, specijalist pedijatrije

Klinika za dječje bolesti, Klaićeva

 

13:50-14:30

KAŠALJ I TEMPERATURA U RANOM DJETINJSTVU - SUVREMENE SPOZNAJE

Dr.sc. Ivan Pavić, dr.med., spec. ped.

Klinika za dječje bolesti, Klaićeva

 

14:30-14:50

DOPRINOS OBITELJSKOG LIJEČNIKA U INTEGRIRANOJ SKRBI TRUDNICA I MAJKI

prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, dr. med., spec. obiteljske medicine

Katedra za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

14:50-15:10

Stanka za kavu

 

 

RADIONICE - INTEGRIRANA SKRB

 

 

15:10-15:55

I.

IZRADA MEDIKACIJSKE POVIJESTI ZA TRUDNICE

Mateja Klarić, mag. pharm., spec. klin. farmacije (OB Karlovac)

Slaven Falamić, mag. pharm., spec. kliničke farmacije (Ljekarna Branka Marušić, Donji Miholjac)

 

II.

ANTI-KOLIK RADIONICA

Prof.dr.sc. Milivoj Jovančević (Centar dječjeg zdravlja, Ordinacija prof. dr. sc. Jovančević)

Jasna Kolar, viša medicinska sestra (Centar dječjeg zdravlja, Ordinacija prof. dr. sc. Jovančević)

Fizioterapeutkinja

 

 

15:55-16:40

III.

MIKROBIOM IZ PEDIJATRIJSKE PERSPEKTIVE

dr.sc. Zrinjka Mišak, spec. pedijatrije

Klinika za dječje bolesti, Klaićeva

 

IV.

MEDICINSKI PROIZVODI - OD SANITETSKIH PROIZVODA DO NJEGE RANE I PREVENTIVNE NJEGE

Prof.dr.sc. Milivoj Jovančević (Centar dječjeg zdravlja, Ordinacija prof. dr. sc. Jovančević)

Jasna Kolar, viša medicinska sestra (Centar dječjeg zdravlja, Ordinacija prof. dr. sc. Jovančević)

 

 

16:40-17:25

V.

PREHRANA - Zdravi tanjuri za trudnice, majke i djecu

Dr. sc. Tena Niseteo, klinički nutricionist (Klinika za dječje bolesti, Klaićeva)

Dr. sc. Karmen Matković Melki, dipl. nutricionist (Definicija hrane)

 

VI.

ŠKOLA ATOPIJE

Dr.sc. Nives Pustišek, prim. dr. med., spec. dermatovenerologije (Klinika za dječje bolesti, Klaićeva)

 

 

 

 

 

KOTIZACIJE I PRIJAVE

 

Prijave na 01 4872 849 ili office1@farmaceut.org.

Obzirom na iznimno veliki interes, zbog ograničenog broja sudionika pozivamo Vas da na vrijeme osigurate svoje sudjelovanje.

 

Za sudjelovanje zdravstvenih djelatnika na predavanjima Projekta SUTRA (vrednovano od pripradajućih komora kao tečaj stalnog usavršavanja za zdravstvene djelatnike), potrebna je uplata kotizacije u iznosu:

500,00 kn (farmaceuti, liječnici);  375,00 kn (farmaceutski tehničari, medicinski tehničari);  250,00 kn (studenti dodiplomskih biomedicinskih studija)

 

 

Kotizacija se uplaćuje Hrvatskom farmaceutskom društvu po prethodnoj prijavi, HUB obrascem na žiro račun HFD-a IBAN br.: HR8923600001101367614 s naznakom u opisu plaćanja

„SUTRA  - 02/2018“ te imenom i prezimenom sudionika.

U rubriku “model" kod primatelja ne treba ništa upisati, a u rubriku “poziv na broj primatelja” upisati OIB. Kopiju uplate skenirano poslati na office1@farmaceut.org ili faksirati na 01 4872 853.

U kotizaciju je uključena i okrjepa.

 

Stručni skup će biti vrednovan u skladu s pravilnicima Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske liječničke komore te Hrvatske komore primalja i Hrvatske komore medicinskih sestara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..