FARMAKOGENOMIKA I GLIKANSKI BIOMARKERI U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI Tečajevi stalnog usavršavanja

FARMAKOGENOMIKA I GLIKANSKI BIOMARKERI U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI

  1. Farmakogenomika u personaliziranoj medicini

            Prof. dr. sc. Dragan Primorac, Specijalna bolnica Sv. Katarina;  Sveučilišta Penn

            State i New Haven u SAD-u; Sveučilišta u Splitu, Rijeci i Osijeku, Hrvatska

  1. Glikanski biomarkeri u personaliziranoj medicini

            Prof. dr. sc. Gordan Lauc, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilište u Zagreb

 

Prijava i uplata kotizacije

Prijave za sudjelovanje primaju se u Hrvatskom farmaceutskom društvu na tel.: 01/48 72 849 ili e-mailom: office1@farmaceut.org .   

Kotizacija za članove Hrvatskog farmaceutskog društva i Hrvatskog liječničkog zbora, koji su uplatili godišnju članarinu za 2019., iznosi 100,00 kn + PDV.

Kotizacija za studente diplomskih studija iznosi 80,00 kn + PDV.

Kotizacija za ostale sudionike iznosi 200,00 kn + PDV.

Kotizacija se uplaćuje Hrvatskom farmaceutskom društvu po prethodnoj prijavi, HUB obrascem na račun HFD-a IBAN br. HR8923600001101367614 s naznakom u opisu plaćanja „Farmakogenomika“ te imenom i prezimenom sudionika. U rubriku “model" kod primatelja ne treba ništa upisati, a u rubriku “poziv na broj primatelja” upisati OIB. Kopiju uplate molimo ponijeti na skup.

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..