Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015 -2030 Futur Z (10.-12.11. 2017.) Stručna događanja u Hrvatskoj

Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015 -2030 Futur Z

Poštovane kolegice i kolege ,

Čast nam je i zadovoljstvo objaviti kako se i ove godine održava kongres s međunarodnim sudjelovanjem „Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015 -2030 Futur Z “ u organizaciji Hrvatskog društva za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku Hrvatskog liječničkog zbora, uz partnere: KOHOM, HUBOL i HFD.

 Kongres će se održati u terminu  od 10. – 12. 11 . 2017. u Opatiji, u kongresnom centru hotela Royal.

Misao vodilja projekta i platforme Futur Z je organizirati jedinstveni događaj u  Republici Hrvatskoj i regiji koji okuplja sve neposredne dionike zdravstvenog sustavaliječnike, farmaceute, medicinske sestre, ostale medicinske stručnjake i zdravstvene djelatnike te predstavnike javnog zdravstvenog sustava.

Cilj je omogućiti interakciju i direktni kontakt s predstavnicima zdravstvene administracije, državnih institucija, sektora zdravstvenog osiguranja, farmaceutskom industrijom, predstavnicima strukovnih komora, stručnih udruga vezanih uz zdravstvenu djelatnost , IT sektorom, udrugama pacijenata ali i medijima koji su zastupljeni u velikom broju i izuzetno važni zbog senzibilizacije javnosti. a na boljitak onih koji su najvažniji – hrvatskih pacijenata.

Smatramo da je sinergija među svim tim sektorima u zdravstvenom sustavu izuzetno važna, i da se o smjeru razvoja mora donijeti jasna strategija i konsenzus za slijedećih 10 – 15 godina.

Samo jasna strategija razvoja zdravstvenog sustava uz sinergiju svih dionika donijeti će maksimalni benefit za pacijente, održivi zdravstveni sustav,  racionalizaciju postupaka i bolju skrb za pacijente.

Izdvajamo neke od tema:

  • SURADNJA PZZ I BOLNICA ZA BOLJU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU- MOŽEMO BOLJE!
  • ISHODI LIJEČENJA I REGISTRI PACIJENATA = KVALITETA I UŠTEDA U ZDRAVSTVU
  • PAMETNO E- ZDRAVSTVO
  • PRIVATNO vs JAVNO ZDRAVSTVO
  • ZDRAVSTVO I MEDIJI
  • PERSPEKTIVA I POLOŽAJ LIJEČNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ
  • POSTOJI LI „ LIJEK „ ZA HRVATSKO ZDRAVSTVO
  • PRAVNI ASPEKTI LIJEČNIČKE PROFESIJE

 

 

PRIJAVE I PROGRAM:

http://futur-z.com/

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..