Vigilancija medicinskih proizvoda i što ljekarnici trebaju znati o tome? Stručna događanja u Hrvatskoj

Vigilancija medicinskih proizvoda i što ljekarnici trebaju znati o tome?

 

Radna skupina za sigurnosne informacije i klinička ispitivanja HFD-a

pri Sekciji za farmaceutsku regulativu HFD-a

 

organizira stručni skup pod nazivom:

 

VIGILANCIJA MEDICINSKIH PROIZVODA

I

ŠTO LJEKARNICI TREBAJU ZNATI O TOME?

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo

9. listopada 2018.

16h

 

PROGRAM

 

16:00-16:20

Medicinski proizvodi – osnove regulatornog sustava

Krunoslav Kranjčec, dipl. ing. med. biokem, Halmed 

 

16:20-16:40

Uvod u vigilanciju medicinskih proizvoda

Antonela Šimunović, mag. biotech. in med., Halmed.

 

16:40-17:00

Radionica: “ Kako ispravno prijaviti štetni događaj?”

Iva Ujević, mag.pharm. Halmed

 

17:00-17:45

Okrugli stol: “Kako ljekarnici mogu doprinijeti povećanju broja prijava štetnih događaja na medicinske proizvode?”

Sudionici:

Krunoslav Kranjčec (Halmed), Ana Soldo (HLJK), Sanja Antolović Gavrić (ZU Ljekarne Pablo), Antonio Milas (Oktal Pharma d.o.o.)

 

17:45-18:00

Rasprava

 

 

 

Potrebno je prijaviti svoje sudjelovanje na 01 4872 849 ili office1@farmaceut.org.

 

Kotizacija se uplaćuje Hrvatskom farmaceutskom društvu po prethodnoj prijavi, HUB obrascem na žiro račun HFD-a IBAN br.: HR8923600001101367614 s naznakom u opisu plaćanja

„VIGILANCIJA“ te imenom i prezimenom sudionika.

U rubriku “model" kod primatelja ne treba ništa upisati, a u rubriku “poziv na broj primatelja” upisati OIB. Kopiju uplate ponijeti sa sobom  na radionicu.

 

 

Stručni skup će biti vrednovan u skladu s pravilnikom Hrvatske ljekarničke komore.

 

 

 

 

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..