Internistička onkologija i onkološka farmacija - radni sastanci (Varaždin) Stručna događanja u Hrvatskoj

Internistička onkologija i onkološka farmacija - radni sastanci (Varaždin)

9. GODIŠNJI SASTANAK
Hrvatskog društva za internističku onkologiju Hrvatskog liječničkog zbora
s međunarodnim sudjelovanjem

9th SYMPOSIUM AND ANNUAL MEETING
of Croatian society for medical oncology of Croatianmedical association
with international participation

 

11. RADNI SASTANAK
Sekcije za onkološku farmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva
s međunarodnim sudjelovanjem

11th MEETING
of oncology pharmacy section of Croatian pharmaceutical society
with international participation

 

20. - 22. listopad 2017. | Hotel “Turist” Varaždin

 

 

Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za internističku onkologiju HLZ-a
Hrvatsko farmaceutsko društvo
Sekcija za onkološku farmaciju HFD-a
Farmaceutsko – biokemijski fakultet
European Society of Oncology Pharmacy (ESOP)
Hrvatska ljekarnička komora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..